Kollektivavtalen är vårt viktigaste fackliga verktyg för att förbättra villkoren och öka inflytandet över vårt arbete. I förhandlingarna om nya kollektivavtal sätter vi ramarna för arbetstiden, anställningsformerna, lönesättningen och mycket mer.

En konflikt kring kollektivavtal kan uppstå om Journalistförbundet och vår motpart i förhandlingar om ett kollektivavtal inte kan komma överens om villkoren, om och förhandlingsmöjligheterna är helt uttömda. Då strandar förhandlingarna. Skulle detta inträffa har både vi som fackförbund och arbetsgivarnas organisation möjlighet att varsla om konflikt och ta till olika stridsåtgärder. Till exempel en strejk. 

Om en konflikt uppstår kan du som medlem och fackligt aktiv i Journalistförbundet behöva agera. Rätten att gå ut i konflikt är skyddad i grundlagen och i medbestämmandelagen.

På denna sida förklarar vi hur du kan påverkas och vad som gäller inför, under och efter en konflikt.