Foto: Sara Carlsson

Råd till dig som bevakar Corona-krisen

Det är viktigt att som journalist tänka på smittrisken när man bevakar corona-krisen. Sammanställningen nedan är generella smittskyddsråd och är tänkt att fungera som ett stöd för dig som bevakar Corona-krisen.

  • Ta inte i hand – undvik fysisk kontakt.
  • Håll om möjligt en meters avstånd till andra personer.
  • Gör intervjuer utomhus om det är möjligt.
  • Begränsa antalet personer vid en intervjusituation. Överväg om fotograferingen kan ske separat.
  • Undvik att göra intervjuer inne på redaktionen. Överväg att genomföra intervjun på annan plats om det är praktiskt möjligt.
  • Försök begränsa tiden för intervjun. Fråga om det finns möjlighet att ta eventuella kompletterande frågor via telefon senare.
  • Var särskilt försiktig när du pratar med smittade personer eller personer i karantän. Undvik inomhusrapportering på sjukhus och andra platser där risken för infektion är hög.
  • Rengör utrustning som används vid rapportering och exponerats för eventuell smitta med alcogel/desinfektionsmedel.
  • Var noga med den personliga hygienen. Tvätta händer ofta och särskilt när du rör dig mellan olika lokaler.

Råden är gjorda med vårt systerförbund Norsk journalistlags rekommendation som underlag.

Senast ändrad 8 april 2020