Foto: CSN

Covid-19: Frågor och svar – student

Hur blir det med ditt sommarjobb? Kan din praktik gå i stöpet? Får du ersättning om du blir sjuk? Här svarar Journalistförbundet Rådgivning på några av de vanligaste frågorna från studenter med anledning av covid-19. 

Jag har praktik på en redaktion, men det är hemmajobb som gäller. Hur kan jag se till att jag tillgodogör mig praktiktiden ändå?

Exakt hur man jobbar nu i corona-tider är olika från redaktion till redaktion, så det beror lite på. Det finns företag som har velat säga upp sina praktikantavtal nu eftersom de har haft svårt att tillhandahålla handledare. Men precis som för övriga medarbetare bör företagen ändå kunna hitta digitala lösningar för sina praktikanter.

Företaget som jag praktiserar på drar ner och permitterar personal. Blir jag av med min praktikplats då?

Journalistförbundets inställning är att praktikanter ska undantas från permitteringar. Den nya och uppdaterade kompetens som nya journalister bidrar med är viktig för branschens utveckling och fortlevnad. 

Som medlem hör du till företagets journalistklubb, och kan kontakta den för att få stöd och hjälp. Klubbarna är redan i full gång med förhandling och kommunikation med ledningen. Praktikanternas situation ska förstås också ses över. Om det inte finns en klubb kan du höra av dig till Journalistförbundet Rådgivning. Från skolans håll bör man också vara öppen för kreativa lösningar när det gäller praktiken.

Jag är klar med utbildningen till sommaren, men osäker på om jag kommer få jobb. Kan jag gå med i a-kassan redan nu?

Om du har ett jobb eller avlönad praktik kan du redan nu gå med i a-kassan. I och med de ändrade reglerna för arbetslöshetsförsäkringen, skulle du kunna ha möjlighet att få ut ersättning från a-kassan redan efter sommaren om du går med nu. Men du behöver förstås kontakta en a-kassa och se vad förutsättningarna är för just dig. Du kan välja vilken a-kassa du vill, men den ska ha koppling till det du jobbar med. Kolla gärna in Journalisternas a-kassa!

Jag ska sommarjobba på en redaktion, men nu är jag orolig att det inte blir nåt. Kan de skippa mig utan vidare eller har jag några rättigheter?

Både muntligt och skriftligt avtal gäller, även om ett avtal som enbart slutits muntligt kan vara svårare att hålla fast vid om inte båda parterna är överens om vad som faktiskt sades. Om du har ett skriftligt avtal om en tidsbegränsad anställning brukar det finnas en uppsägningstid, vanligen på en månad för båda parter. Om du inte hör någonting från arbetsgivaren som du kommit överens med innebär det att de inte har tänkt säga upp dig (i alla fall inte just nu). Om det finns en journalistklubb på företaget kan du höra av dig till den, och se om de kan ge dig en lägesbild (även om det är svårt att veta flera månader i förväg).

Förlorar jag CSN om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk när du är student behåller du ditt studiestöd. Det är viktigt att du sjukanmäler dig hos Försäkringskassan redan från första dagen. Om du är sjuk längre än 14 dagar kommer du behöva skicka in ett läkarintyg. Läs mer om detta på Försäkringskassans hemsida.

Kan jag få smittbärarpenning?

Den som av läkare konstaterats vara smittad, eller kan vara smittad, av en allvarlig sjukdom kan få smittbärarpenning av Försäkringskassan. Men! Bara om du har en förlorad arbetsinkomst och har behövt avstå från arbete. Annars har du bara möjlighet att söka bidrag för eventuella resor till läkarundersökningar och dylikt. Läs mer om det på informationssidan för anställda.

Jag har svårt att betala mina räkningar på grund av corona-krisen. Kan jag få uppskov?

Du kan förstås alltid kontakta företag och organisationer och be om uppskov, eller en avbetalningsplan. Ditt studiestöd från CSN får du behålla även om skolan har stängt på grund av coronaviruset. Om du har ett studielån som du betalar av på hos CSN kan du ansöka om nedsättning direkt på deras hemsida. Läs mer om det här.

Senast ändrad 30 november 2021