Foto: Sara Carlsson

Covid-19: Frågor och svar – frilans

Hur gör du om ditt uppdrag blir inställt? Och får du ersättning om du blir sjuk? Här svarar vi på några vanliga frågor från frilansar med anledning av covid-19. Vi uppdaterar sidan löpande, men hinner inte alltid med i den snabba takt som förändringar nu sker. Den mest aktuella informationen hittar man hos respektive myndighet.

Finns det något stöd jag som frilans kan få från statligt håll?

Man kan få nedsättning av arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna som resultat av en ny lag som trädde i kraft den 6 april. För mer information läs på Finansdepartementets hemsida. Regeringen har den 30 april även aviserat ett företagsstöd till alla företag med F-skattsedel som omsätter minst 250 000 kronor per år och som beräknas få ett omsättningstapp på minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med förra året. Stöder avser att till viss del täcka fasta kostnader. Regeringen kommer att föra en dialog med EU-kommissionen. Vi avvaktar mer information om hur stödet ska utformas och när det kan sökas. Förslaget väntas träda i kraft den 1 juli 2020.

För aktiebolag: Nedsättning av arbetsgivaravgifterna till ålderspensionsavgift på 10,21 procent under fyra månader, mars-juni. Gäller löner upp till 25 000 kronor och för maximalt 30 anställda. Den totala nedsättningen per anställd blir 5 300 kronor per månad. Avvakta med arbetsgivardeklaration för mars till efter den 6 april för att få nedsättningen.

För enskild firma: Nedsättning av egenavgifterna till ålderspensionsavgift på 10,21 procent för den del av avgiftsunderlaget som uppgår till 100 000 kronor under 2020. Gör en ny preliminär självdeklaration efter den 6 april för att få avgifterna nedsatta. Läs mer om den tillfälliga nedsättningen för 2020 här.

Vad innebär slopat karensavdrag/karensdag?

Från och med 11 mars till 31 maj (med eventuell förlängning) slopas karensavdraget eller karensdagen. Den nya lagen ska gälla retroaktivt från och med den 6 april.

För aktiebolag: Du räknas som anställd i ditt eget aktiebolag och gör löneavdrag för karensavdraget. Därefter kan du som anställd sedan begära ersättning från Försäkringskassan från och med 6 april. Ersättningen för karensavdraget är 700 kronor oavsett lön. Se även nedan vad som gäller kring sjuklönekostnader från och med april. Läs mer på Försäkringskassan hemsida.

För enskild firma: Från och med 11 mars (till 31 maj med eventuell förlängning) står staten för karensdagarna upp till 14 dagar för dig med enskild firma (oavsett tidigare antal karensdagar). Ersättningen är 804 kronor per dag, oavsett tidigare inkomster. Läs mer på Försäkringskassan hemsida.

Vad gäller kring sjukintyg och vabintyg?

Från och med 27 mars och tillsvidare slopas krav på läkarintyg fram till och med sjukdag 21. Inget läkarintyg för vab ska heller behövas. Lagen träder i kraft den 6 april.

För aktiebolag: Är du anställd i ditt eget aktiebolag är det knappast aktuellt att begära sjukintyg på dig själv, men det är bra att känna till att vabintyg (normalt krävs det efter sju dagar) också är slopat om du behöver ansöka om vård av sjukt barn hos Försäkringskassan.

För enskild firma: Om du är sjuk och ska begära ersättning från Försäkringskassan är det bra att känna till att kravet på läkarintyg är slopat till och med dag 21. Detsamma gäller för vabintyg om du behöver ansöka om vård av sjukt barn.

Vem står för sjuklön när jag är frilans?

För aktiebolag: Från och med 1 april och till och med sista maj (med eventuell förlängning) står staten för sjuklönekostnaderna i ditt företag. Ersättningen betalas ut via skattekontot. Du betalar ut lön som vanligt och anmäler sedan sjuklönekostnader på arbetsgivardeklarationen. Läs mer här.

För enskild firma: I nuläget finns inget förslag på att ersätta motsvarande sjuklönekostnader. Istället står staten för karensdagarna från dag 1 till 14, se information ovan.

Bli medlem!

 

 

 

 

Vad betyder smittbärarpenning?

Smittbärarpenning administreras av Försäkringskassan och betalas enbart när en läkare konstaterat (här krävs läkarintyg) att man inte får arbeta på grund av samhällsfarlig sjukdom vilken coronaviruset, covid-19 nu klassas som. Du kan få högst 80 procent av inkomst från näringsverksamhet eller lön. Det gäller både dig som har enskild firma eller har aktiebolag. Mer information hittar du här under fliken Smittbärarpenning.

Vad gäller kring anstånd med skatteinbetalningar?

Mellan januari och mars i år kan du som företagare ansöka om anstånd med att betala in arbetsgivaravgifter, preliminärskatt samt moms i upp till ett år. Det gäller både månadsvis och kvartalsvis inbetalningar. Inbetalningarna kan skjutas upp i tre månader (tre gånger vid månadsvisa inbetalningar eller en gång för kvartal). Det är också möjligt att söka och få tillbaka redan inbetalda pengar från och med januari. Anstånd kommer inte att beviljas den som redan har stora skatteskulder eller tidigare har misskött betalningar. På anståndet betalar du normal ränta plus en anståndsavgift per månad. Räntan är inte avdragsgill. Det är viktigt att komma ihåg att det här är pengar som senare ska betalas och att man kan se det som ett kortsiktigt lån. På grund av den höga räntan är det här ingenting som vi rekommenderar i första hand. Det kan vara värt att se över om man har andra möjligheter till likviditet i företaget i första hand. En första åtgärd kan vara att se till att man betalar korrekt preliminärskatt. Se också information nedan om möjlighet att sätta av pengar i periodiseringsfond.

Vad är innebär korttidsarbete och berörs jag som frilans?

Journalistförbundet och Medieföretagen träffat ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete. Avtalet ska kompletteras av lokala överenskommelser på arbetsplatserna.Överenskommelsen bygger på lagstiftningen om korttidsarbete, och liknar den som införts i andra branscher.

Alla frilansar som driver verksamheten genom aktiebolag eller handelsbolag ska kunna söka stöd från Tillväxtverket enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete från och med i början av april. Se mer information hos Tillväxtverket. Du kan också läsa mer om korttidsarbete på Journalistförbundets hemsida.

Det är fortfarande oklart hur ansökningarna från fåmansbolag ska granskas och bedömas. Ansökning kan göras från och med den 7 april. Enskilda firmor har inte möjlighet att söka stödet.

Vad innebär regeringens förslag att sätta av vinst för 2019 i periodiseringsfond?

Förslaget gäller enbart enskilda näringsidkare. Normalt kan man sätta av 30 procent i en periodiseringsfond som man sedan kan kvitta mot framtida förluster. Regeringen föreslår nu att man ska kunna sätta av hundra procent (med ett tak på en miljon) för 2019. I korthet innebär det att man kan få tillbaka preliminärskatt som betalats in under 2019. Då måste man göra en ny preliminärdeklaration för 2019. Tänk på att du inom sex år måste ha avyttrat fonden och därmed också skatta för de avsatta pengarna, därför kan du se det mer som ett lån av dig själv.

Kan jag få a-kassa när jag är egenföretagare?

Regeringen har aviserat att man som företagare tillåts ha sitt företag vilande ytterligare en gång under 2020. Företaget behöver inte läggas ner helt, även om man gjort det tidigare under en femårsperiod. Observera dock att du inte får ha någon som helst verksamhet i företaget! Inga lättnader i form att ha viss verksamhet och lyfta a-kassa har aviserats. Reglerna för att få a-kassa har dock lättats upp. Läs mer här. För frågor om a-kassa kontakta Journalisternas a-kassa direkt.

Kan min uppdragsgivare skicka ut mig att bevaka ett riskområde?

Om din uppdragsgivare vill skicka dig till ett riskområde så bör den först se till att det finns åtgärder som i möjligaste mån eliminerar alla risker för fara och ohälsa med uppdraget. Sådana åtgärder kan vara skyddsutrustning, utbildning, tydliga säkerhetsrutiner eller andra speciella åtgärder. Om du ändå känner en allvarlig fara för liv och hälsa i samband med uppdraget ska du säga det till uppdragsgivaren och kan i normalfallet avbryta uppdraget.

Observera: För att undvika att hamna i en situation där du anklagas för avtalsbrott – kontakta Frilansjouren. Omständigheter är förstås olika från fall till fall, så det kan vara bra att ta stöd av oss i bedömningen.

Kan min uppdragsgivare skicka ut mig att bevaka en konferens med 300 personer?

Givetvis bör rekommendationer från myndigheter följas. Arbetsgivare ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete och det innebär att det kan bli aktuellt att göra en riskbedömning där man ser över vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta anställda för risk för smitta. Riskbedömning ska göras i samråd med skyddsombud.

En uppdragsgivare har inte samma formella skyldighet för uppdragstagare som skickas ut på uppdrag. Det är därför viktigt att diskutera noga med uppdragsgivaren vilken risk som föreligger. Journalistförbundets utgångspunkt är att inte något företag ska sända ut frilansar på uppdrag som medför risk för smitta och där man beslutat att anställda inte ska skickas ut.

Har jag rätt till ersättning om evenemanget som jag skulle bevaka blev inställt?

Det generella svaret är att det kan vara svårt att kräva ersättning om du inte kan leverera något material. Detta även om det inte beror på varken dig eller uppdragsgivaren. Du kan försöka komma överens med uppdragsgivaren om att leverera något annat istället. Det kan dock finnas undantag och varje enskilt fall kan se olika ut.

Kan jag ställa in uppdrag eftersom jag är rädd för att bli smittad?

Har du tagit på dig ett uppdrag kan det vara avtalsbrott om du sedan inte levererar materialet, oavsett anledning. Uppdragsgivaren måste dock bevisa hur stor skadan blir vid kontraktsbrott men samtidigt också minimera skadan, till exempel genom att hitta någon annan som utför uppdraget. När det gäller coronaviruset handlar det om en väldigt speciell situation och det finns en möjlighet att man i detta fall skulle kunna hävda force majeure för att häva avtalet. Försök i första hand komma överens med uppdragsgivaren. Kontakta Frilansjouren om du är osäker på vad som gäller för dig.

Behöver jag tänka på något särskilt om jag frilansar från utlandet?

Ja, för närvarande avråder UD från samtliga resor utomlands. Det innebär att du behöver teckna en komplettering till din företagsförsäkring för att du ska vara försäkrad. Kontakta Gefvert för att göra det.,08-440 54 40, kundservice@gefvert.se
Läs också mer här om vad som gäller vid utlandsarbete: https://www.sjf.se/rad-stod/corona-samlingssida/uds-avradan-om-resor-vad-galler

Jag har svårt att betala mina räkningar på grund av corona-krisen. Kan jag få uppskov?

Du kan förstås kontakta företag och organisationer och be om uppskov, eller en avbetalningsplan. Om du har ett studielån hos CSN kan du ansöka om nedsättning direkt på deras hemsida. Läs mer om det här.

Hur når jag er på förbundet om jag har andra frågor?

Du kan mejla vår frilansjour. De hjälper till så fort de kan. 

Senast ändrad 7 maj 2020