Var med och påverka – anmäl dig till avtalskonferensen 3-4 december 2019

Du som är förtroendevald, anmäl dig till Journalistförbundets kurs och avtalskonferens den 3-4 december 2019.

Hej!

Under våren 2020 ska Journalistförbundets kollektivavtal med Medieföretagen omförhandlas.

Därför bjuder vi in våra klubbar till avtalskonferens, för att diskutera vilka krav vi ska driva i den kommande avtalsrörelsen. Vi hoppas att du vill vara med och påverka arbetsvillkoren för Sveriges journalister.

Liksom liksom tidigare år anordnar vi en högre förbundskurs för förtroendevalda i anslutning till konferensen. 

Kursen och konferensen äger rum på Djurönäset utanför Stockholm den 3-4 december 2019. Den första dagen ägnas åt facklig utbildning, den andra åt avtalsrörelsen.

Avtalskonferensens uppgift är att utse en avtalsdelegation och att överlämna ett förslag på avtalskrav till delegationen.

Avfärden till kursen/konferensen går med buss klockan 10 från Cityterminalen, Stockholms centralstation, den 3 december. Vi lämnar Djurönäset klockan 16 den 4 december.

Du som är förtroendevald i Journalistförbundet, anmäl dig (när du är inloggad) här:

Anmälningstiden har gått ut.

Vi vill att varje klubb anmäler vilka förtroendevalda som vill åka till konferensen så snart som möjligt.

Det är möjligt att anmäla fler personer från samma klubb eller sektion, men eftersom antalet platser är begränsat kan vi i slutänden behöva göra ett urval. Obs! Var och en måste anmäla sig personligen.

Kom ihåg att redan nu begära ledigt från era arbetsgivare för de två dagarna. Som fackligt förtroendevalda har ni rätt till ledighet för att kunna delta i konferensen. 

Vi kommer senare inför konferensen att skicka ut ett underlag, kursprogram och närmare praktisk information, om såväl resebokningar som formalia kring val av avtalsdelegation med mera. 

sjf.se/avtal2020 kommer vi fortlöpande att publicera information och nyheter kring avtalsrörelsen.

Kontakta mig gärna om du har frågor.

Med vänlig hälsning

Johan Lif
Förhandlingschef Journalistförbundet, jl@sjf.se

Senast ändrad 6 december 2022