Att prova på att jobba utanför Sveriges gränser är en chans att utvecklas och få nya erfarenheter. Det kräver en hel del förberedelser och att du läser på om vad som gäller.

Om du tänker börja arbeta utomlands som anställd finns det mängder av matnyttig information på Arbetautomlands.se. Sajten är framtagen av PTK som är ett förhandlings- och samverkansråd. De förhandlar kollektivavtal och utbildar på uppdrag av 27 fackförbund, däribland Journalistförbundet.

Är du anställd och på uppdrag av företaget ska arbeta utomlands kan det finnas regleringar i lokala avtal på arbetsplatsen eller i de centrala kollektivavtalen. Fråga i första hand din fackliga företrädare eller kontakta förhandlingsjouren på Journalistförbundet. Du kan självklart också fråga din arbetsgivare.

Frilansa utomlands

Är du frilans, driver eget företag och vill flytta utomlands för att frilansa för svenska uppdragsgivare är det andra regler som gäller. Bland annat finns det en del att tänka på när det gäller skatt och deklaration. Vi har därför tagit fram en guide för dig. Du hittar den här