Anställningsformer

Publicerad 4 april 2018

I lagen om anställningsskydd, LAS, finns regler om anställningsformer. Håll koll på vilken anställningsform du har och vad som gäller för den.

När du anställs ska det i första hand vara "tills vidare", det vill säga fast anställning. Så står det i både LAS och våra kollektivavtal. Men verkligheten ser annorlunda ut, och många journalister tvingas ofta jobba med mindre trygga anställningsformer.
 
En tidsbegränsad anställning är ett avtal om att en anställning ska gälla för en i förväg begränsad tid. De flesta journalister arbetar på företag där Journalistförbundet har kollektivavtal och då gäller inte lagens regler om tidsbegränsade anställningar. Om företaget du är anställd på har kollektivavtal står det där när tidsbegränsade anställningar är tillåtna.
 
Om din arbetsplats inte har kollektivavtal gäller anställningsformerna i LAS. Här nedanför är de fyra typer av tidsbegränsade anställningar som, enligt LAS, får användas på företag som inte har kollektivavtal.

  • allmän visstidsanställning
  • vikariat
  • säsongsarbete
  • när arbetstagaren har fyllt 67 år

Allmän visstid

Allmän visstid ger arbetsgivare möjlighet att anställa utan krav på att någon ordinarie medarbetare är borta. Det finns inte heller någon begränsning när det gäller hur många personer som kan vara anställda på allmän visstid samtidigt.

Vikariat

Med vikariat menas att en tidsbegränsat anställd ersätter en annan anställd när den är borta på grund av semester, sjukdom eller tjänstledighet.

Konvertering av visstidsanställningar

Det finns en tidsgräns som innebär att om du har haft allmän visstidsanställning eller vikariat hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en ramperiod av fem år så övergår anställningen med automatik till en tillsvidareanställning (2/5-regeln). Observera att de här reglerna bara gäller på arbetsplatser som inte omfattas av kollektivavtal.

Numera kan en anställning enligt LAS även övergå i en tillsvidareanställning om man har en sammanlagd anställningstid om mer än två år. Det går om man har haft allmän visstid, vikariat och säsongsanställningar som staplats på varandra, om det har gått mindre än sex månader mellan de olika visstidsanställningarna. För den här konverteringsregeln finns ingen bortre tidsgräns.
 
Konverteringsregeln för visstidsanställningar i lagen om anställningsskydd är dispositiv, vilket innebär att det är möjligt att genom kollektivavtal träffa överenskommelse om andra regler. Journalistavtalet har andra regler om konvertering som varierar från 2/5 till 4/5. Se respektive avtal eller kontakta din lokala journalistklubb eller förhandlingsjouren om du är osäker på vad som gäller för dig.

Provanställning

Avtal får träffas om en prövotid på högst sex månader. Om inte arbetsgivaren meddelat annat vid prövotidens utgång övergår provanställningen i en tillsvidareanställning.

Tips!

Både klubbarna och förbundet centralt behöver vara med och hålla koll så att inte någon arbetsgivare missbrukar LAS, därför är det viktigt att du kontaktar oss.

Senast ändrad 29 april 2019