Anställningsavtal

När du blir anställd bör du få ett anställningsavtal där det står vad du och arbetsgivaren har kommit överens om för villkor.

Det finns inga regler i lagen om anställningsskydd om att anställningsavtal måste vara skriftliga eller om att du måste få ett kontrakt inom en viss tid. Men din arbetsgivare är skyldig att informera dig om anställningsvillkoren skriftligen om din anställning är längre än tre veckor. Och den skriftliga informationen ska du få inom en månad från att du anställdes.

Om villkoren i din anställning ändras är arbetsgivaren skyldig att ge dig skriftligt besked om det inom en månad.

Checklista

Information som arbetsgivaren måste ge dig skriftligt inom en månad:

  • Namn och adress
  • Arbetsuppgifter
  • Anställningsform (tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning)
  • Uppsägningstid
  • Lön, löneförmåner och hur ofta lönen ska utbetalas
  • Semester
  • Vilket kollektivavtal som gäller
Kom ihåg! Meddela Journalistförbundet när du får ny arbetsgivare och ny lön.

Senast ändrad 9 mars 2020