Anställningsavtal

Publicerad 28 mars 2018

När du blir anställd bör du få ett anställningsavtal där det står vad du och arbetsgivaren har kommit överens om för villkor.

Det finns inga regler om att anställningsavtal måste vara skriftliga eller om att du måste få ett kontrakt inom en viss tid enligt lag. Men din arbetsgivare är enligt Lagen om anställningsskydd, LAS, skyldig att informera dig om villkoren skriftligen om din anställning är längre än tre veckor. Det måste arbetsgivaren göra inom en månad från att du anställs.

Villkoren i din anställning kan ändras efter beslut från arbetsgivaren – eller efter att du och arbetsgivaren gjort en överenskommelse. I sådant fall ska du få skriftlig information om det också inom en månad.

Checklista

Information som arbetsgivaren måste ge dig skriftligt inom en månad:

  • Namn och adress
  • Arbetsuppgifter
  • Anställningsform (tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning)
  • Uppsägningstid
  • Lön, löneförmåner och hur ofta lönen ska utbetalas
  • Semester
  • Vilket kollektivavtal som gäller
Kom ihåg! Meddela Journalistförbundet när du får ny arbetsgivare.

Senast ändrad 17 maj 2019