Kongressen

Publicerad 27 mars 2018

Journalistförbundet håller kongress ungefär vart tredje år. Senast hölls kongress i april 2018 på Aronsborg i Bålsta utanför Stockholm.

"Kongressen är förbundets högsta beslutande organ." Så inleds paragraf 13 i Journalistförbundets stadgar. Det betyder att det är kongressen som fattar beslut i frågor som anses särskilt viktiga: vad förbundet ska göra, hur det ska fungera och vilka som kan vara medlemmar (det vill säga vad det ska stå i förbundets stadgar och handlingsprogram), vilka avgifter medlemmarna ska betala och vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen (och leda förbundet fram till nästa kongress).

Alla medlemmar kan lämna förslag till kongressen i form av motioner. Normalt skrivs motioner av såväl enskilda medlemmar, som klubbar och andra sammanslutningar av medlemmar. 

Kongressen består av 111 valda ombud från hela landet. De utses av medlemmarna i direkta val. Valkretsarna bestäms av förbundsstyrelsen. 

Nästa kongress sker 2021.

Vi arbetar med att lägga in all information från kongressen 2018 på denna del av webbplatsen. 

Senast ändrad 24 maj 2018