Handlingsplan och idéprogram

Här hittar du Journalistförbundets handlingsplan och idéprogram. Handlingsplanen har fokus på den nuvarande kongressperioden och idéprogrammet visar på Journalistförbundets grundläggande värderingar.

Journalistförbundets handlingsplan 2014-2017

Minska otryggheten

 • Kartlägga otrygga jobb bland våra medlemmar.
 • Belysa och bekämpa arbetsgivares missbruk av visstidsanställningar, bemanningsföretag samt av frilansar som arbetar under anställningslika förhållanden.
 • Förbättra a-kassa, sjukförsäkring och andra sociala trygghetssystem för frilansar och anställda.
 • Öka kompetensutvecklingen, genom bland annat kompetensutvecklingsråd på arbetsplatser, kurser i Servicebolaget, och vidareutbildningsstipendier.

Höja värdet på vårt arbete

 • Teckna kollektivavtal på alla typer av redaktionella arbetsplatser.
 • Modernisera kollektivavtal och frilansavtal, utan gränser mellan medieslag.
 • Arbeta för bättre villkor och motarbeta lönedumpning för visstidsanställda och bemanningsanställda genom centrala och lokala avtal.
 • Motverka lönestagnation och genomföra den nya löneprocessen i journalistavtalen.
 • Göra frilansrekommendationen och kalkylatorn till de etablerade verktygen för arvodering, i enlighet med frilansstrategin.

Minska stress och ohälsa

 • Stärka skyddsombuden och det lokala arbetsmiljöarbetet.
 • Begränsa och motverka negativa effekter av ob- och skiftarbete.
 • Åstadkomma bättre balans mellan arbete och fritid i en ständigt uppkopplad tillvaro.

Stärka journalisterna

 • Höja journalistyrkets status.
 • Uppmärksamma och motverka hot, trakasserier och våld mot journalister.
 • Värna den redaktionella integriteten och aktivt lyfta fram journalistikens uppdrag i det demokratiska samhället.
 • Arbeta för ett nytt, brett och trovärdigt medieetiskt självreglerande system inklusive den enskilda journalistens etiska ansvar.
 • Värna upphovsrätten genom centrala och lokala avtal samt opinionsbilda kring upphovsrättens betydelse för alla journalister.
 • Kräva att arbetsgivare och lagstiftare gör det möjligt för journalister att leva upp till grundlagens regler om källskydd.
 • Fortsätta arbetet för att utveckla journalistförbund i andra länder och stötta journalister som hotas och förföljs.

Organisera alla som hör hemma i Journalistförbundet

 • Bibehålla och utveckla medlemskapet som självklart för alla med journalistiska arbeten. Aktivera alla delar av förbundet.
 • Rekrytera målinriktat, med särskild inriktning mot frilansar, unga, arbetsledare samt journalister på nya arbetsplatser.
 • Stärka vår studentorganisation och utveckla dess inflytande.

Utveckla mediebranschen

 • Arbeta för uppkomsten av nya journalistiska ansvarstagande medier, fler medieröster och utgivare.
 • Öka medarbetarnas närvaro och inflytande på utvecklingsarbetet i medieföretagen.
 • Verka för att presstödet omvandlas till ett stöd till journalistisk produktion/redaktionellt innehåll.
 • Uppmärksamma vikten av mångfald och verka för ökad kunskap om dessa frågor bland journalister.