Handlingsplan och idéprogram

Här hittar du Journalistförbundets handlingsplan och idéprogram. Handlingsplanen har fokus på den nuvarande kongressperioden och idéprogrammet visar på Journalistförbundets grundläggande värderingar.

Journalistförbundets handlingsplan 2018-2021

Journalistförbundet ska prioritera sex områden under kongressperioden:

• Bekämpa otryggheten
• Höja värdet på vårt arbete
• Minska stress och ohälsa
• Stärka journalisterna
• Organisera alla som hör hemma i Journalistförbundet
• Utveckla mediebranschen