Kongress 2018

Journalistförbundet håller kongress ungefär vart tredje år. Nästa kongress hålls 10-12 april 2018 på Aronsborg i Bålsta utanför Stockholm.

"Kongressen är förbundets högsta beslutande organ." Så inleds paragraf 13 i Journalistförbundets stadgar. Det betyder att det är kongressen som fattar beslut i frågor som anses särskilt viktiga: vad förbundet ska göra, hur det ska fungera och vilka som kan vara medlemmar (det vill säga vad det ska stå i förbundets stadgar och handlingsprogram), vilka avgifter medlemmarna ska betala och vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen (och leda förbundet fram till nästa kongress).

Motionera

Skriv en motion till förbundets kongress om vilka frågor och insatser du tycker ska styra Journalistförbundets arbete de närmaste åren. Mer information om hur du motionerar hittar du här. Sista dag för att skicka in motioner till kongressen är den 20 februari 2018.

Nominera till förbundsstyrelsen

Det är vi medlemmar i Journalistförbundet – även du – som har ansvaret för att vi får en bra och väl fungerande förbundsstyrelse och det är våra kongressombud som väljer den (ordförande, vice ordförande, tio ledamöter samt revisorer, två ordinarie och två suppleanter). Har du tips på en bra kandidat till förbundsstyrelsen? Kontakta valberedningen med dina tips. Läs mer om hur du nominerar till förbundsstyrelsen här.