Kongress 2014

Här till höger finns alla handlingar som behandlades under kongressen som hölls på Djurönäset utanför Stockholm den 21-23 oktober.

Inspelningen av kongressen kan du se på Journalistförbundets Bambuser-kanal.

”Kongressen är förbundets högsta beslutande organ.” Så inleds §13 i Journalistförbundets stadgar. Det betyder att det är kongressen som fattar beslut i frågor som anses särskilt viktiga; vad förbundet ska göra, hur det ska fungera, vilka som kan vara medlemmar, vilka avgifter medlemmarna ska betala och vilka som ska leda förbundet (det vill säga sitta i förbundsstyrelsen).

Kongressnyheter

141023 Se summeringen av sista dagen i Studio Kongress
141023 Ny förbundsstyrelse vald av kongressen
141023 Handlingsplan och idéprogram antogs av kongressen
141023 Eva Nordmark om otrygga jobb och facklig organisering
141023 Stoppa utarmningen av journalistiken
141023 Dawit 50 år – fängslad i 13 år
141022 Se summeringen av andra dagen i Studio Kongress
141022 Slå vakt om det lokala fackliga arbetet
141022 Öppenheten måste hela tiden försvaras
141022 Reformera presstödet och inför ett redaktionellt produktionsstöd
141022 Stöd Kalityfonden
141022 Oacceptabelt med hot och våld mot journalister
141022 Olle Wästberg: Medieutredning behövs
141022 Förändrade kriterier för frilansmedlemskap beslutades
141021 Se summeringen av första dagen i Studio Kongress
141021 Nytt råd ska öka tryggheten för journalister
141021 Människors lika värde förs in i stadgarna
141021 Jonas Nordling öppnade Journalistkongressen