Kansliet

Kansliet är indelat i en ledningsgrupp, en avdelning för verksamheten och en avdelning för administration samt en redaktion för tidningen Journalisten. Kanslichef är Eva-Maria Kollberg.

Kansliets personal:

- Ledningsgruppen

Verksamhetsavdelningen

- Administrativa avdelningen

- Servicebolaget – extra service för frilansmedlemmmar

från A-Ö 

Tidningen Journalisten:

- redaktionen som gör tidningen Journalisten.

Taggar: kontakt, kansliet