Adoptera fängslade journalister i Turkiet

Journalistförbundets förbundsstyrelse har ”adopterat” Bariş Pehlivan, en av de drygt hundra journalister som sitter fängslade i Turkiet. Just Bariş Pehlivan frigavs 14 september men många journalister är fortfarande fängslade.

Att adoptera en journalistkollega innebär framför allt att hålla kontakt med fången och dennes familj via brev, och sprida information här hemma om situationen för journalister i Turkiet. Syftet är förstås i första hand att stärka fångarnas moral och visa att de inte är bortglömda, men en adoption är också en del av opinionsbildningen för pressfrihet i Turkiet.

Hundratalet journalister sitter fängslade i Turkiet och i de flesta fall har de turkiska myndigheterna åberopat terroristlagar för att motivera fängslandet. Den europeiska journalistfederationen, EFJ, driver en kampanj tillsammans med det turkiska journalistförbundet för att journalister i fängelse ska släppas och att terrorlagarna ska skilja på journalistik och terrorism.

En del i EFJ:s kampanj är att uppmana till utländskt stöd genom att be journalister utanför Turkiet att ”adoptera” en fängslad kollega. Flera adoptioner är på gång från journalistfack i Storbritannien, Belgien, Italien, Frankrike och Ungern.

Journalistförbundet ber därför sina distrikt och klubbar att fundera över möjligheten att adoptera en fängslad kollega. Den klubb eller det distrikt som vill adoptera en kollega kan kontakta Anita Vahlberg på av@sjf.se.

Läs mer om EFJ:s kampanj här:
- Turkey campaign set journalists free