Gävleborg

Välkommen till Gävleborgs distrikt.

Gävleborgs journalistdistrikt består av åtta klubbar och sektioner i Gävleborgs län. Distriktets uppgift är:

  • att vara ett samarbetsorgan mellan de klubbar som ingår i distriktet och att stödja, hjälpa och vid behov bilda klubbar,
  • att ansvara för att val av ombud till kongressen anordnas inom distriktet
  • att vara ett forum för yrkesfrågor, fackliga frågor och fackliga studier.

Distriktsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Distriktsmötet består av representanter för distriktets klubbar. Distriktet håller årsmöte senast under maj månad.

Kontaktperson och ordförande:
Anna Norling, anna.norling@arbetarbladet.se

Taggar: Gävleborg