Dags för frilansjournalister att nominera Årets frilans och Årets redaktör!

Frilans Riks vill i samband med sina årsmöten lyfta fram frilansare och redaktörer som gör skillnad.

Som facklig organisation vill Frilans Riks på sitt årsmöte lyfta fram en medlem som bidragit positivt, genom ett bra journalistiskt arbete eller genom att arbeta för kollektivet.

Frilans Riks vill även lyfta fram Årets redaktör. Redaktören ska vara ett föredöme som uppdragsgivare och utöver att respektera frilansrekommendationen, till exempel ge feedback i all dess form, vara snabb på att återkomma, leda rätt med idéerna, utveckla frilansen yrkesmässigt med mera.

Juryn 2015 består av frilansjournalisterna Göran Schüsseleder (sammankallande/Frilans Riks styrelse), Nicole Kling och Martin Schibbye, Årets frilans 2014.

Vill du nominera en frilans eller en redaktör?

Skicka in ett exempel på det som den nominerade ska belönas för. Är det hantverket vill juryn gärna ha en länk till minst en text, film, bild eller annat som du tycker motsvarar superlativen i nomineringen. Är det värdet av ett arbete kan du dessutom hänvisa till recensioner, artiklar eller resultat. Detta gäller inte minst fackligt arbete. Får du med dig fler bakom nomineringen tar juryn även hänsyn till det.

Nomineringar till Årets frilans respektive Årets redaktör görs via e-post till juryns sammankallande, klicka här. Skriv ”Årets frilans 2015″ alternativt ”Årets redaktör 2015″ i ämnesraden. Deadline för nomineringar till både Årets frilans och Årets redaktör är söndagen den 8 mars. 

Pris till Årets frilans

Utöver ett diplom får Årets Frilans ett års gratis företagsförsäkring hos Gefvert Försäkringsmäklare samt 2000 kronor i stipendium från det överskott som har blivit från den företagsförsäkring Journalistförbundets medlemmar har hos Gefvert. Journalistförbundet rekommenderar sina frilansande medlemmar/Servicebolagets egenföretagare att teckna försäkringen. Försäkringen är en medlemsförmån och kan endast tecknas av SJFs medlemmar. Den är inte bara väldigt prisvärd, utan ger även frilansaren ett bra skydd för verksamheten.

Läs mer om årsmötet på Frilans Riks egen webbplats.

Läs mer om Journalistförbundets försäkringar för frilansar.

Taggar: frilans

Årets frilans och årets redaktör