Eken

Ekendistriktets medlemmar består av journalistklubbar vid tidningar som inte räknas som dags- eller förlagspress i Stockholm. De flesta av klubbarnas arbetsgivare räknas som ideella, politiska, fackliga och branschorganisationer. Här hittar du information om styrelsen.

Ordförande:

Daniel Wiklander

Ledamöter:

Henrik Berglind-Dehlin
Mats Hellmark
Sonja Tedelund
Ingela Wettergrund
Anni Alm
Stephen Lindholm

Kassör:

Henrik Berglind-Dehlin

Revisorer:

Stefan Ahlqvist
Ylva Säfvelin

Valberedning:

Ylva Rehnberg
Mats Hellmark
Eva Vaihinen
Staffan Julius

Taggar: eken