Distrikten

Publicerad 20 maj 2018

Journalistförbundet är indelat i 23 distrikt. Vissa distrikt organiserar medlemmar på geografisk hemvist, andra utifrån inom vilken gren av journalistiken man arbetar. I distrikten samarbetar klubbarna med varandra. 

Vad gör distrikten?

Distriktens huvuduppgift är att vara ett samarbetsorgan mellan klubbarna, att stödja och hjälpa klubbarna, bilda nya om det behövs och att administrera val till Journalistförbundets kongress som sker med 3-4 års mellanrum. Vill ni starta en klubb på arbetsplatsen? Kontakta Förhandlingsjouren så hjälper vi er att komma igång.

Vid Journalistförbundets kongress i april 2018 fattades beslut om att distrikten som organisationsled ska läggas ned, och inte finnas kvar efter den 1 januari 2019. Är du styrelseledamot i något av distrikten och har frågor om hur avvecklingen ska gå till, kontakta Journalistförbundets förhandlingschef Johan Lif, johan.lif@sjf.se

Journalistförbundets 23 distrikt

Geografiska distrikt

 • Dalarna
 • Gotland
 • Gävleborg
 • Halland
 • Jämtland
 • Norrbotten
 • Småland
 • Södermanland
 • Södra
 • Värmland
 • Västerbotten
 • Västernorrland
 • Västmanland
 • Västra
 • Örebro
 • Östgöta

Distrikt uppdelade efter yrkesgren/branschområde

 • Dagspress
 • Eken
 • Frilans Riks
 • Förlags
 • OJ
 • Radio & TV
 • Senior
 • Studerande

Senast ändrad 9 oktober 2018