Almedalen 2017

Journalistförbundet närvarar under Almedalsveckan för att opinionsbilda och skapa förändring i frågor som är viktiga för medlemmarna i förbundet.

Det gör vi genom att arrangera egna seminarier, delta i andra aktörers arrangemang, och driva kampanjer. Företrädare för Journalistförbundet träffar också personer från politiken, företag, andra organisationer, myndigheter och inte minst medlemmar som också är i Visby under Almedalsveckan.

Våra arrangemang

Journalistförbundet genomför flera arrangemang under Almedalsveckan i Visby. Några i helt egen regi och andra tillsammans med andra arrangörer.

Hur fungerar den analoga offentlighetsprincipen i det digitala Sverige?

Måndag 3/7 10:00 - 10:45 i TCO-landet, Strandgatan 19

Hur väl fungerar den analoga offentlighetsprincipen i en digital värld? Under våren har projektet Undervaka granskat insynen i Sveriges kommunstyrelser med hjälp av ett nyutvecklat öppenhetsindex. Vi diskuterar framtidens offentlighetsprincip med utgångspunkt i Undervakas kommungranskning.

Projektet Undervaka presenterar sin granskning av offentlighetsprincipens tillämpning i Sveriges kommuner. Hur villiga är myndigheterna att lämna ut handlingar i elektronisk form, via e-post och öppna system? Hur påverkar myndigheternas agerande journalisters möjlighet till granskning? Hur ser myndigheterna själva på behovet av en "digital renovering" av offentlighetsprincipen? Med utgångspunkt i Undervakas slutrapport diskuterar en panel resultatet.

Medverkande:

 • Ulrica Widsell, Vice ordförande, Journalistförbundet
 • Anna Skarhed, Justitiekansler
 • Anna Troberg, Ordförande, DIK
 • Malin Crona, Journalist
 • Malin Isaksson, Moderator, Undervaka

Arrangör: Journalistförbundet och Undervaka. Läs mer (almedalsveckan.info)

 

Misstron mot medier – har medierna gjort fel?

Tisdag 4/7 09:00 - 09:50 i TCO-landet, Strandgatan 19

Mediers trovärdighet ifrågasätts numera dagligen i sociala medier. Anklagelser om mörkanden haglar i mejlkorgarna hos landets journalister. Efter att Institutet för mediestudier visat på hög misstro mot just journalistik om invandring har debatten gått hög. Nu möts några av de inblandade.

Institutet för mediestudier presenterar sin undersökning om förtroendet för journalistiken och diskuterar de mest brännande frågorna med några av landets ledande samhällsjournalister. Katarina Gunnarsson var den första reporter som skrev om hedersfrågor och har fortsatt att skildra smärtpunkter i samhället för Sverige Radio. Jan Helin varnade i debatten efter Mediestudiers undersökning för överdriven självspäkning i denna fråga.

Nu är det dags för ett konkret försök att komma vidare i denna diskussion, tillsammans med Lasse Truedson från Mediestudier och Jonas Nordling från Journalistförbundet.

Medverkande:

 • Jonas Nordling, Ordförande, Journalistförbundet
 • Lars Truedson, Föreståndare, Institutet för mediestudier
 • Jan Helin, Programdirektör, SVT
 • Anna Gullberg, Chefredaktör, Gefle Dagblad
 • (Katarina Gunnarsson, Journalist och radioreporter, Sveriges Radio, deltar ej pga sjukdom)

Arrangör:Journalistförbundet och Institutet för mediestudier. Läs mer (almedalsveckan.info)

 

Stoppar ny lagstiftning om ofredande på nätet hoten mot journalister?

Tisdag 4/7 14:00 - 14:50 i TCO-landet, Strandgatan 19

En ny lag om ofredande skickades i mitten av juni ut på lagrådsremiss. De luckor gällande hot på nätet som funnits i svensk lagstiftning ska täppas till. Kommer lagen att ge möjlighet att lagföra de som hotar journalister? Och på vilket sätt påverkar den yttrandefriheten?

Näthat och hot mot journalister är ett växande problem. Både för de enskilda journalister som hotas, arbetsmiljön på redaktionerna och för yttrandefriheten. Regeringen beslutade 2015 om översyn av det straffrättsliga skyddet av enskildas personliga integritet vilket resulterade i den statliga utredningen “Integritet och Straffskydd" och en lag om ofredande på nätet skickades i mitten av juni 2017 ut på lagrådsremiss.

Vi diskuterar hur den nya lagen påverkar journalisters arbetsmiljö, polis och rättsvårdande myndigheters möjligheter att lagföra de som uttalar hoten och hur lagen påverkar yttrandefriheten.

Medverkande:                                                                                                                                                                                     

 • Jonas Jonas Nordling, Ordförande, Journalistförbundet
 • Irena Pozar, Chefredaktör, Veckorevyn.com
 • Amanda Redin, Verksamhetschef, Institutet för Juridik och Internet
 • Anders Hall, Chef, utvecklingschef på nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten
 • Helle Klein, Moderator

Arrangör: Journalistförbundet och Institutet för Juridik och Internet. Läs mer (almedalsveckan.info)

Kulturskapare – pionjärer på en växande frilansarbetsmarknad. Hänger den sociala tryggheten med?

Tisdag 4/7 14:00 - 15:15 i TCO-landet, Strandgatan 19

Vilka utmaningar står frilansare (egenföretagare, visstidsanställda och s k kombinatörer) inför på den alltmer rörliga arbetsmarknaden? Hur kan frilansande kulturskapares sociala trygghet förbättras när det gäller a-kassa och sjukförsäkring?

KLYS följer upp socialförsäkringsutredningen "Mer trygghet och bättre försäkring" och debatterar förslag till förbättringar som ska gälla såväl frilansare generellt, som frilansare inom kultur- och medieområdet.

Enligt rapporter från Konstnärsnämndens jobbar konstnärligt yrkesverksamma mer, frilansar mer och är oftare egna företagare, har högre utbildning, sjukskriver sig mindre och har ett lägre uttag av sjukförsäkringen och föräldrapenningen än genomsnittssvensken. Kulturskapare är nettoinbetalare till sjukförsäkringen eftersom de ofta nekas sjuk- och föräldrapenning. Reglerna fungerar dåligt på en typisk konstnärlig verksamhet.

I en rapport av TCO konstateras att några hundratusen personer skulle beröras av förbättrade villkor för människor med arbetsförhållanden liknande de som utmärker kulturskaparnas, en kombination av korta anställningar, uppdrag och eget företagande. Hur kommer vi dit?

Medverkande:

 • Teresa Carvalho (s), ledamot Socialförsäkringsutskottet
 • Bengt Eliasson (L), ledamot Kulturutskottet
 • Anna Carlson, skådespelare/ordförande, Teaterförbundet för scen och film
 • Lennart Eng, tecknare och fd. ordförande Svenska Tecknare
 • Victoria da Silva, ordförande, Journalistförbundets frilansdistrikt, Frilans Riks
 • Moderator: Ann-Sofi Sjöberg, teamchef Trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning på TCO

Arrangör: KLYS, i samarbete med Journalistförbundet och Teaterförbundet för scen och film. Läs mer (almedalsveckan.info)

 

Går det att vara granskande journalist på förmiddagen och göra reklamkampanjer på eftermiddagen?

Onsdag 5/7 09:00 - 09:50 i TCO-landet, Strandgatan 19

Mediehus gör idag både journalistik och producerar native advertising åt annonsörer. Medieprofiler med stora följarskaror gör ibland kommersiella samarbeten. Kan journalister arbeta med båda dessa typer av innehåll? Ser mediekonsumenterna någon skillnad? Vad händer med yrkesetiken?

Exemplen på mediehus som erbjuder artiklar som byggs upp på samma sätt som de redaktionella artiklarna, fast det finns en annonsör som betalar för innehållet i artikeln, är många. Native advertising och content marketing sysselsätter idag en hög andel journalister och före detta journalister. Även medieprofiler med stora följarskaror i sociala medier gör kommersiella samarbeten. Hur påverkar detta den enskilde journalistens identitet?

Går det att varva artiklar betalda av annonsörer med granskande journalistik under en arbetsdag? Vilka effekter får det på den journalistiska trovärdigheten? När övergår man till att bli kommunikatör? Och vad säger mediehusen om saken?

Medverkande:
 • Ulrica Widsell, Vice ordförande, Journalistförbundet
 • Marcus Gustavsson, VD och grundare, Omni
 • Cecilia Schön Jansson, VD, Sveriges kommunikatörer
 • Tove Carlén, moderator, Journalistförbundet

Arrangör: Journalistförbundet. Läs mer (almedalsveckan.info)

 

Behöver vi verkligen demokrati?

Onsdag 5/7 14:00 - 14:55, TCO-landet, Strandgatan 19

Människorättsförsvarare världen över har problem att verka fritt. På alla kontinenter ser vi hur hotet mot de demokratiska värderingarna och mänskliga rättigheter i arbetslivet blir mer organiserat. Men varför ser inte allt fler att en stärkt demokrati är vägen mot en bättre värld?

Under de senaste åren har trenden mot demokrati och stärkta mänskliga rättigheter stannat av. Världsfackets årliga rättighetsgranskning Global Rights Index 2017 visar också att i allt fler länder begås brott mot mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Hur ser situationen ut i Mellanöstern idag, två år efter att fackliga centralorganisationen UGTT fick Nobels fredspris för sitt demokratiarbete i Tunisien? Vilka möjligheter har journalistiken i att stärka demokratin när ett stort antal politiska ledare aktivt försöker undergräva mediernas trovärdighet? Och hur kan högre utbildningsnivåer ändra synen på mänskliga rättigheter i arbetslivet?

Medverkande:
 • Kristina Henschen, Chef, Union to Union
 • Jonas Nordling, Ordförande, Journalistförbundet
 • Göran Arrius, Ordförande, Saco
 • Cecilia Uddén, Utrikeskorrespondent i Mellanöstern, Sveriges Radio
 • Helle Klein, Moderator, Chefredaktör, Dagens Arbete
 
Arrangör: Journalistförbundet och Union To Union. Läs mer (almedalsveckan.info)
 

Rör inte min källa! Hur ser vi till att den nya lagen om meddelarskydd får genomslag i praktiken?

Onsdag 5/7 15:30 - 16:30  i TCO-landet, Strandgatan 19

Den 1 juli 2017 träder en ny lag i kraft som ger privatanställda inom offentligt finansierad vård, skola och omsorg meddelarskydd. Anställda får nu ett utökat skydd om de vill lämna uppgifter till media och journalister får större möjligheter att skydda källor. Men vet arbetsgivarna vad som gäller?

Kunskapen om meddelarfrihet och meddelarskydd bland chefer i offentlig sektor är ganska låg. Nu har vi en ny lag som utökar meddelarskyddet till att även gälla privatanställda inom offentligt finansierad vård, skola och omsorg. Här är kunskapen bland cheferna ännu lägre. Många anställda vet inte och vågar inte prata med journalister på grund av felaktig information från arbetsgivarna.

Hur ser vi till att fler vågar lämna uppgifter media? Vilken effekt får lagen på stora börsnoterade välfärdsföretag? Och borde meddelarskyddet utvidgas till att gälla alla anställda på alla företag?

Vi diskuterar dessa frågor och visar upp exempel på när meddelarskyddet fungerat bra och när det fungerat dåligt. Under Almedalsveckan går Journalistförbundets meddelarskyddsambassadörer runt och utbildar chefer i välfärdsföretag om vad som gäller. På seminariet får ni också höra mer om deras kunskap och åsikter om meddelarskydd.

Medverkande:
 • Ulrica Widsell, Vice ordförande, Journalistförbundet
 • Oscar Taxén, Utredare, Kommunal
 • Terje Carlsson, Ordförande, Föreningen Grävande Journalister
 • Fredrik Gren, Koncernchef och VD, Ambea
 • Tove Carlén, Moderator, Journalistförbundet

Arrangör: Journalistförbundet och Föreningen Grävande Journalister. Läs mer (almedalsveckan.info)

 

Journalistförbundets företrädare deltar även i följande seminarier (fler kan tillkomma):

Söndag 2/7

Vad kan samhället göra för att fängslade journalister ska släppas fria?

17:00 - 17:45, Almedalens Hotell, Strandvägen 8. Arrangör: Stödföreningen Free Dawit Isaak. Läs mer (almedalsveckan.info)

Vem ska granska makten – journalisten eller revisorn?

20:00 - 21:00 Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, "Trädgården (Studion)". Arrangör: FAR, branschorganisationen för lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare. Läs mer (almedalsveckan.info)

Måndag 3/7

Står mediernas trovärdighet på spel? Kommunikation vs journalistik

11:00 - 11:45, Donnerska huset, Donners plats 1, Takterassen. Arrangör: Sveriges Tidskrifter. Läs mer (almedalsveckan.info)

Tisdag 4/7

Alternativ fakta och förvrängd mediebild – hur ska ideella sektorn förhålla sig?

09:00 - 10:00, Strandvägen, H513. Arrangör: Grant Thornton. Läs mer (almedalsveckan.info)

Journalister & kommunikatörer – vem behöver vem?

09:00 - 10:00, Strandgatan 34, Visby, mittemot Best Western Strand Hotel. Arrangör: Cision Sverige. Läs mer (cision.se)

Onsdag 5/7

Varför lyckas bloggarna bättre än forskarna? Om hur fake news tar plats i hälsodebatten.

10:30 - 11:30, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2. Arrangör: Brödinstitutet. Läs mer (almedalsveckan.info)

Källkritik eller klickmonster – överlever journalistiken?

13:00 - 14:00 Cramérgatan, H320, "Almedalen Just Nu". Arrangör: Svenska Lokalmedia. Läs mer (almedalsveckan.info)

Torsdag 6/7

Hur mycket politisk polarisering tål Sverige?

11:35 - 12:25, Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21, Oscarssalen. Arrangör: Svenska Evangeliska Alliansen. Läs mer (almedalsveckan.info)

 

Våra företrädare

Från Journalistförbundet finns flera personer på plats som kan delta i arrangemang från andra aktörer. Vill du veta mer om vem från oss som kan delta i ert arrangemang tveka inte att kontakta Jacob Lapidus som ansvarar för Journalistförbundets närvaro i Almedalen, på jacob.lapidus@sjf.se eller telefon 076-164 39 59.