Almedalen 2017

Journalistförbundet närvarar under Almedalsveckan för att opinionsbilda och skapa förändring i frågor som är viktiga för medlemmarna i förbundet.

Det gör vi genom att arrangera egna seminarier, delta i andra aktörers arrangemang, och driva kampanjer. Företrädare för Journalistförbundet träffar också personer från politiken, företag, andra organisationer, myndigheter och inte minst medlemmar som också är i Visby under Almedalsveckan.

Våra arrangemang

Journalistförbundet genomför flera arrangemang under Almedalsveckan i Visby. Några i helt egen regi och andra tillsammans med andra arrangörer.

Hur fungerar den analoga offentlighetsprincipen i det digitala Sverige?

Måndag 3/7 10:00 - 10:45 i TCO-landet, Strandgatan 19

Hur väl fungerar den analoga offentlighetsprincipen i en digital värld? Under våren har projektet Undervaka granskat insynen i Sveriges kommunstyrelser med hjälp av ett nyutvecklat öppenhetsindex. Vi diskuterar framtidens offentlighetsprincip med utgångspunkt i Undervakas kommungranskning.

Projektet Undervaka presenterar sin granskning av offentlighetsprincipens tillämpning i Sveriges kommuner. Hur villiga är myndigheterna att lämna ut handlingar i elektronisk form, via e-post och öppna system? Hur påverkar myndigheternas agerande journalisters möjlighet till granskning? Hur ser myndigheterna själva på behovet av en "digital renovering" av offentlighetsprincipen? Med utgångspunkt i Undervakas slutrapport diskuterar en panel resultatet.

Medverkande:

 • Ulrica Widsell, Vice ordförande, Journalistförbundet
 • Anna Skarhed, Justitiekansler
 • Anna Troberg, Ordförande, DIK
 • Malin Crona, Journalist
 • Malin Isaksson, Moderator, Undervaka

Arrangör: Journalistförbundet och Undervaka

Läs mer (almedalsveckan.info)

Misstron mot medier – har medierna gjort fel?

Tisdag 4/7 09:00 - 09:50 i TCO-landet, Strandgatan 19

Mediers trovärdighet ifrågasätts numera dagligen i sociala medier. Anklagelser om mörkanden haglar i mejlkorgarna hos landets journalister. Efter att Institutet för mediestudier visat på hög misstro mot just journalistik om invandring har debatten gått hög. Nu möts några av de inblandade.

Institutet för mediestudier presenterar sin undersökning om förtroendet för journalistiken och diskuterar de mest brännande frågorna med några av landets ledande samhällsjournalister. Katarina Gunnarsson var den första reporter som skrev om hedersfrågor och har fortsatt att skildra smärtpunkter i samhället för Sverige Radio. Jan Helin varnade i debatten efter Mediestudiers undersökning för överdriven självspäkning i denna fråga.

Nu är det dags för ett konkret försök att komma vidare i denna diskussion, tillsammans med Lasse Truedson från Mediestudier och Jonas Nordling från Journalistförbundet.

Medverkande:

 • Jonas Nordling, Ordförande, Journalistförbundet
 • Lars Truedson, Föreståndare, Institutet för mediestudier
 • Jan Helin, Programdirektör, SVT
 • Katarina Gunnarsson, Journalist och radioreporter, Sveriges Radio

Arrangör:Journalistförbundet och Institutet för mediestudier

Läs mer (almedalsveckan.info)

Ny lag om ofredande på nätet – stoppar den hoten mot journalister?

Tisdag 4/7 14:00 - 14:50 i TCO-landet, Strandgatan 19

En ny lag om ofredande skickades i mitten av juni ut på lagrådsremiss. De luckor gällande hot på nätet som funnits i svensk lagstiftning ska täppas till. Kommer lagen att ge möjlighet att lagföra de som hotar journalister? Och på vilket sätt påverkar den yttrandefriheten?

Näthat och hot mot journalister är ett växande problem. Både för de enskilda journalister som hotas, arbetsmiljön på redaktionerna och för yttrandefriheten. Regeringen beslutade 2015 om översyn av det straffrättsliga skyddet av enskildas personliga integritet vilket resulterade i den statliga utredningen “Integritet och Straffskydd" och en lag om ofredande på nätet skickades i mitten av juni 2017 ut på lagrådsremiss.

Vi diskuterar hur den nya lagen påverkar journalisters arbetsmiljö, polis och rättsvårdande myndigheters möjligheter att lagföra de som uttalar hoten och hur lagen påverkar yttrandefriheten.

Medverkande:                                                                                                                                                                                     

 • Jonas Jonas Nordling, Ordförande, Journalistförbundet
 • Irena Pozar, Chefredaktör, Veckorevyn.com
 • Amanda Redin, Verksamhetschef, Institutet för Juridik och Internet
 • Anders Hall, Chef, utvecklingsavdelningen, Polismyndigheten
 • Helle Klein, Moderator

Arrangör: Journalistförbundet och Institutet för Juridik och Internet

Läs mer (almedalsveckan.info)

Kulturskapare – pionjärer på en växande frilansarbetsmarknad. Hänger den sociala tryggheten med?

Tisdag 4/7 14:00 - 15:15 i TCO-landet, Strandgatan 19

Vilka utmaningar står frilansare, egenföretagare, visstidsanställda och kombinatörer inför på den alltmer rörliga arbetsmarknaden? Hur kan frilansande kulturskapares sociala trygghet förbättras när det gäller a-kassa och sjukförsäkring?

KLYS följer upp Socialdepartementets socialförsäkringsutredning "Mer trygghet och bättre försäkring" och debatterar förslag till förbättringar som ska gälla frilansare generellt och såväl egenföretagare, som visstidsanställda och kombinatörer.

Enligt Konstnärsnämndens rapport från 2011 jobbar yrkesverksamma kulturskapare mer, frilansar mer, är oftare egna företagare, har högre utbildning, sjukskriver sig mindre och har ett lägre uttag av sjukförsäkringen och föräldrapenningen än genomsnittssvensken. Kulturskapare är nettoinbetalare till sjukförsäkringen eftersom de ofta nekas sjuk- och föräldrapenning. Inte för att de saknar arbete och inkomst, utan för att reglerna inte fungerar på en typisk konstnärlig verksamhet.

I en rapport av TCO sägs att några hundratusen personer skulle beröras av förbättrade villkor för människor med arbetsförhållanden liknande de som utmärker kulturskaparnas, en kombination av korta anställningar, uppdrag och eget företagande. Hur kommer vi dit?

Medverkande:

 • Anna Carlson, skådespelare/ordförande Teaterförbundet för scen och film
 • Sofia Jerneck, förbundsdirektör Svenska Tecknare
 • Victoria da Silva, ordförande Journalistförbundets frilansdistrikt Frilans Riks
 • Ann-Sofi Sjöberg, moderator, TCO

Arrangör: KLYS, i samarbete med Journalistförbundet och Teaterförbundet för scen och film

Läs mer (almedalsveckan.info)

Går det att vara granskande journalist på förmiddagen och göra reklamkampanjer på eftermiddagen?

Onsdag 5/7 09:00 - 09:50 i TCO-landet, Strandgatan 19

Mediehus gör idag både journalistik och producerar native advertising åt annonsörer. Medieprofiler med stora följarskaror gör ibland kommersiella samarbeten. Kan journalister arbeta med båda dessa typer av innehåll? Ser mediekonsumenterna någon skillnad? Vad händer med yrkesetiken?

Aftonbladet partnerstudion, KIT Creative Studio, Omni contentredaktion. Exemplen på mediehus som erbjuder artiklar som byggs upp på samma sätt som de redaktionella artiklarna, fast det finns en annonsör som betalar för innehållet i artikeln, är många. Native advertising och content marketing sysselsätter idag en hög andel journalister och före detta journalister. Även medieprofiler med stora följarskaror i sociala medier gör kommersiella samarbeten. Hur påverkar detta den enskilde journalistens identitet?

Går det att varva artiklar betalda av annonsörer med granskande journalistik under en arbetsdag? Vilka effekter får det på den journalistiska trovärdigheten? När övergår man till att bli kommunikatör? Och vad säger mediehusen om saken?

Medverkande:
 • Ulrica Widsell, Vice ordförande, Journalistförbundet
 • Marcus Gustavsson, VD och grundare, Omni
 • Cecilia Schön Jansson, VD, Sveriges kommunikatörer
 • Tove Carlén, moderator, Journalistförbundet

Arrangör: Journalistförbundet

Läs mer (almedalsveckan.info)

 

Behöver vi verkligen demokrati?

Onsdag 5/7 14:00 - 14:55, TCO-landet, Strandgatan 19

Människorättsförsvarare världen över har problem att verka fritt. På alla kontinenter ser vi hur hotet mot de demokratiska värderingarna och mänskliga rättigheter i arbetslivet blir mer organiserat. Men varför ser inte allt fler att en stärkt demokrati är vägen mot en bättre värld?

Under de senaste åren har trenden mot demokrati och stärkta mänskliga rättigheter stannat av. Världsfackets årliga rättighetsgranskning Global Rights Index 2017 visar också att i allt fler länder begås brott mot mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Hur ser situationen ut i Mellanöstern idag, två år efter att fackliga centralorganisationen UGTT fick Nobels fredspris för sitt demokratiarbete i Tunisien? Vilka möjligheter har journalistiken i att stärka demokratin när ett stort antal politiska ledare aktivt försöker undergräva mediernas trovärdighet? Och hur kan högre utbildningsnivåer ändra synen på mänskliga rättigheter i arbetslivet?

Medverkande:
 • Kristina Henschen, Chef, Union to Union
 • Jonas Nordling, Ordförande, Journalistförbundet
 • Göran Arrius, Ordförande, 
 • Saco
 • Cecilia Uddén, Utrikeskorrespondent i Mellanöstern, Sveriges Radio
 • Helle Klein, Moderator, Chefredaktör, Dagens Arbete
 
Arrangör: Journalistförbundet och Union To Union
 
Läs mer (almedalsveckan.info)
 

Rör inte min källa! Hur ser vi till att den nya lagen om meddelarskydd får genomslag i praktiken?

Onsdag 5/7 15:30 - 16:30  i TCO-landet, Strandgatan 19

Den 1 juli 2017 träder en ny lag i kraft som ger privatanställda inom offentligt finansierad vård, skola och omsorg meddelarskydd. Anställda får nu ett utökat skydd om de vill lämna uppgifter till media och journalister får större möjligheter att skydda källor. Men vet arbetsgivarna vad som gäller?

Kunskapen om meddelarfrihet och meddelarskydd bland chefer i offentlig sektor är ganska låg. Nu har vi en ny lag som utökar meddelarskyddet till att även gälla privatanställda inom offentligt finansierad vård, skola och omsorg. Här är kunskapen bland cheferna ännu lägre. Många anställda vet inte och vågar inte prata med journalister på grund av felaktig information från arbetsgivarna.

Hur ser vi till att fler vågar lämna uppgifter media? Vilken effekt får lagen på stora börsnoterade välfärdsföretag? Och borde meddelarskyddet utvidgas till att gälla alla anställda på alla företag?

Vi diskuterar dessa frågor och visar upp exempel på när meddelarskyddet fungerat bra och när det fungerat dåligt. Under Almedalsveckan går Journalistförbundets meddelarskyddsambassadörer runt och utbildar chefer i välfärdsföretag om vad som gäller. På seminariet får ni också höra mer om deras kunskap och åsikter om meddelarskydd.

Medverkande:
 • Ulrica Widsell, Vice ordförande, Journalistförbundet
 • Oscar Taxén, Utredare, Kommunal
 • Terje Carlsson, Ordförande, Föreningen Grävande Journalister
 • Fredrik Gren, Koncernchef och VD, Ambea
 • Tove Carlén, Moderator, Journalistförbundet

Arrangör: Journalistförbundet och Föreningen Grävande Journalister

Läs mer (almedalsveckan.info)

Journalistförbundets företrädare deltar även i följande seminarier (fler kan tillkomma):

Vad kan samhället göra för att fängslade journalister ska släppas fria?

Söndag 2/7 17:00 - 17:45, Almedalens Hotell, Strandvägen 8.

Svenske journalisten och författaren Dawit Isaak sitter fortfarande fängslad i Eritrea. Seminariet inleds med korta lägesrapporter från olika aktörer. Vad kan civilsamhället göra? Vad kan journalister bevaka och rapportera? Vad kan en enskild individ göra? Vad borde politiker göra?

Medverkande:

 • Kerstin Brunnberg, Journalist
 • Brit Stakston, Mediestrateg
 • Thomas Mattsson, Chefredaktör, Expressen
 • Leif Öbrink, Ordförande, Stödföreningen Free Dawit Isaak
 • Jonas Nordling, Ordförande, Journalistförbundet
 • Jeaneette Gustafsdotter, VD, TU

Arrangör: 

Vem ska granska makten – journalisten eller revisorn?

Söndag 2/7, 20:00 - 21:00 Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, "Trädgården (Studion)"

Journalisten har traditionellt haft rollen som vakthund mot korruption och maktmissbruk i politiken. Men lokalredaktioner läggs ner och hundratals journalistjobb försvinner varje år. Så vem ska granska makten i framtiden? Får revisorerna det ansvaret? Eller kommer det ske genom andra initiativ?

Medverkande:

 • Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet
 • Rebecca Weidmo Uvell, opinionsbildare, före detta slöseriombudsman
 • Dan Brännström, generalsekreterare FAR

Arrangör: FAR, branschorganisationen för lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare

Läs mer (almedalsveckan.info)

Står mediernas trovärdighet på spel? Kommunikation vs journalistik

Måndag 3/7, 11:00 - 11:45, Donnerska huset, Donners plats 1, Takterassen

Kommunikation vs journalistik – en utmaning för organisationspressen. Kommunikatörernas tid är nu. Hur hävdar man då journalistiken inom organisationspressen? Får förbunden större trovärdighet om de satsar på journalistik istället för kommunikation? Och vad är egentligen skillnaden?

Medverkande:
 • Helle Klein, Chefredaktör och vd, Dagens Arbete
 • Jonas Nordling, Ordförande, Journalistförbundet
 • Susanna Lundell, Chefredaktör, Kommunalarbetaren
 • Moderator: Örjan Björklund, Chefredaktör, Lärarnas Tidning

Arrangör: Sveriges Tidskrifter

Läs mer (almedalsveckan.info)

 

Alternativ fakta och förvrängd mediebild – hur ska ideella sektorn förhålla sig?

Tisdag 4/7 09:00 - 10:00, Strandvägen, H513

Bidragsgivare kräver bevis på snabba resultat av insatser. Vi diskuterar om det innebär att kortsiktiga insatser som syns i media får mer resurser, medan långsiktiga får stå tillbaka. Bidrar det till att alternativ fakta blir vanligare? Hur ska ideella sektorn förhålla sig nu och framåt?

Medverkande:

 • Amir Sajadi, (Moderator), Grundare, Hjärna.Hjärta.Cash
 • Mari Mörth, Generalsekreterare, Läkare utan gränser
 • Staffan Landin, Stiftelsen Gapminder
 • Johanna Ragnartz, Håll Sverige rent
 • Stephen Lindholm, Styrelseledamot, Journalistförbundet

Arrangör: Grant Thornton

Läs mer (almedalsveckan.info)

Varför lyckas bloggarna bättre än forskarna? Om hur fake news tar plats i hälsodebatten.

Onsdag 5/7 10:30 - 11:30, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Pseduovetenskap om sambandet mellan vilken mat som är bra för både hälsa och klimat tar över myndigheternas och professionellt vetenskapligt baserade råd och befolkningen lyssnar idag hellre på självutnämnde experter. Hur påverkas folkhälsan och planeten av all fake news?

Medverkande:

 • Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet
 • Johan Hedberg, Matgeek
 • Ingela Stenson, Omvärldsanalytiker
 • Maria Sitell, Brödinstitutet
 • Moderator: Åsa Lindell

Arrangör: Brödinstitutet

Läs mer (almedalsveckan.info)

 

Hur mycket politisk polarisering tål Sverige?

Torsdag 6/7, 11:35 - 12:25, Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21, Oscarssalen

Samtidigt som partierna närmar sig varandra är den svenska konsensuskulturen utmanad. De politiska konfliktytorna är inte längre begränsade till ekonomi, utan gäller även en lång rad värderings- och livsstilsfrågor - och politiska svängningar kan ske snabbt. Hur mycket polarisering tål Sverige?

 • Marcus Uvell, Fristående opinionsanalytiker
 • Stefan Gustavsson, Generalsekreterare, Svenska Evangeliska Alliansen
 • Ulrica Widsell, Vice ordförande, Journalistförbundet
 • Daniel Färm, S-debattör och styrelseledamot i Humanisterna
 • Lars Anders Johansson, Moderator, Timbro

Arrangör: Svenska Evangeliska Alliansen

Läs mer (almedalsveckan.info)

Våra företrädare

Från Journalistförbundet finns flera personer på plats som kan delta i arrangemang från andra aktörer. Vill du veta mer om vem från oss som kan delta i ert arrangemang tveka inte att kontakta Jacob Lapidus som ansvarar för Journalistförbundets närvaro i Almedalen, på jacob.lapidus@sjf.se eller telefon 076-164 39 59.