Almedalen 2016

Journalistförbundet, Journalisten och Union to Union anordnar tre seminarier om yttrandefrihet, öppenhet och pressfrihet under Almedalsveckan. Vi ses den 5 juli klockan 14.00 – 17.00 i TCO-parken (Strandgatan 1). Du som inte kan vara på plats kan lyssna på alla seminarier i efterhand i Journalistpodden.

Tryck- och yttrandefrihet i det nya medielandskapet

Tisdag 5 juli kl 14:00-14:45, TCO-parken, Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1

Nätets möjligheter är också dess baksidor. Vem som helst kan sprida vad som helst, men vem tar ansvaret? Nya lagar mot integritetsbrott, inskränkningar i offentlighetsprincipen, myndigheter och privata företag följer varje digitalt steg vi tar. Utmaningarna är många. Vilka krav bör vi ställa på de aktörer som publicerar sig? Behöver lagar och regler skärpas? Panelen diskuterar kring möjliga lösningar.

Medverkande: Björn Löfdahl, programdirektör Sveriges Radio, Björn Häger, ordförande Publicistklubben, Ola Sigvardsson, Allmänhetens Pressombudsman, Martin Schori, journalist, Jeanette Gustafsdotter, vd Tidningsutgivarna.

Moderator: Helena Giertta, chefredaktör tidningen Journalisten

Arrangör: Journalistförbundet och Journalisten

Läs mer (almedalsveckan.info)
 

Ökad insyn i friskolan

Tisdag 5 juli kl 15.00-15:45, TCO-parken, Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1

Offentlighetsprincipen – rätten att ta del av uppgifter och handlingar som rör verksamheten - ska omfatta friskolor enligt ett kommande lagförslag. Friskolornas Riksförbund är kritiskt: nya administrativa rutiner kan gå ut över pedagogiken. Men ska inte föräldrar och andra kunna få ta reda på hur det står till med en friskolas ekonomi, bemanning, pedagogik med mera? Ska det vara skillnad på en kommunal skola – med insyn - och en friskola – utan insyn – när båda finansieras av allmänna medel?

Medverkande: Ulla Hamilton, vd Friskolornas Riksförbund, Stephen Lindholm, ordförande Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, Christer Nylander (L), vice ordförande i utbildningsutskottet, Mats Pertoft (MP), riksdagsledamot.

Moderator: Tove Carlén, jurist Journalistförbundet

Arrangör: Journalistförbundet

Läs mer (almedalsveckan.info)
 

Vi måste skydda det fria ordet!

Tisdag 5 juli kl 16.00-16:45, TCO-parken, Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1

Oberoende journalistik är en förutsättning för en väl fungerande demokrati. Men samtidigt som Tryckfrihetsförordningen fyller 250 år hotas det fria ordet. Globalt finns flera exempel på hur journalister hindras i sitt arbete av regimer och andra aktörer som vill skrämma till tystnad. I Sverige har vi det senaste året sett hur verbala eller fysiska hot används i försök att stoppa journalister i sin yrkesutövning. Hur kan vi vända utvecklingen och skydda det fria ordet och demokratin? Och hur kan FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030 – stärka arbetet med att motverka den mörka trenden?

Medverkande: Kristina Henschen, kanslichef Union to Union, Cilla Benkö, vd Sveriges radio, Ulrica Widsell, vice ordförande Journalistförbundet, Martin Schibbye, chefredaktör Blank Spot Project.

Moderator: Helle Klein, chefredaktör Dagens Arbete

Arrangör: Journalistförbundet och Union to Union

Läs mer (almedalsveckan.info)

 

För mer information kontakta:
Linus Johnson, kommunikatör och webbredaktör Journalistförbundet, lj@sjf.se, 070-769 81 88
 

Journalistförbundet deltar även i:

Lokal journalistik under belägring. Ska vi överleva genom att sälja vår heder?

Måndag 4 juli kl 11:00-11:45, Almedalen Just Nu, Cramérgatan, H321

Omorganisationer, nedbemanning och multijournalister är redan verklighet. Alla vill ha den, men ingen vill betala.

Hur möter mediehusen framtiden för den lokala journalistiken? Och säljer tidningarna sin heder genom Native advertising? Är det rätt väg att gå för att den lokala journalistiken ska överleva eller finns det andra möjligheter? Mats Pettersson, nyhetschef Helagotland.se, leder diskussionen med Daniel Nordström på VLT, Anna-Karin Lith på Mittmedia och Ulrica Widsell på Journalistförbundet.

Medverkande: Mats Pettersson, redaktionschef Helagotland.se, Daniel Nordström, chefredaktör och ansvarig utgivare VLT, Anna-Karin Lith, redaktionell chef Mittmedia och Ulrica Widsell, vice ordförande Journalistförbundet.

Arrangör: Gotlands Media

Läs mer (almedalsveckan.info)

 

Journalister och kommunikatörer – Sveriges sämsta kärleksrelation?

Tisdag 5 juli kl 09.00-10:00, mittemot Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Hur påverkas journalistiken av företag och organisationers ökade produktion av innehåll? Och vilken roll får den allt viktigare gruppen influencers i PR-sammanhang?

Cision genomför årligen en journalist- och kommunikatörsundersökning i syfte att kartlägga arbetssätt och utmaningar i dessa yrkesroller samt skapa en bättre förståelse mellan journalister och kommunikatörer. Under seminariet presenterar vi resultatet av undersökningen och bjuder in till paneldebatt med syfte att belysa dessa yrkesrollers arbetssätt och utmaningar. Debatten gästas av professionella kommunikatörer och journalister. Moderator för samtalet kommer vara Anna Helin, Marknadschef Cision Skandinavien. Hur kommer kommunikatörers arbete med journalister och influencers se ut jämfört med tidigare år? Hur många influencers känner kommunikatörerna egentligen till och hur upplevs den generella kontakten i arbetet mellan journalister och influencers? Vilka kanaler använder kommunikatörer mest och vilka kommer vi satsa mer eller mindre på? Vilken betydelse har din hemsida för den digitala kommunikationen? Och vilka plattformar online använder kommunikatörer för att driva trafik?

Medverkande: Anna Helin, marknadschef, Cision Sverige AB, Emma Blom, vd, Social Industries, Seher Yilmaz, ordförande, Rättviseförmedlingen, Henrik Eriksson, chefredaktör Nyheter24, Ulrica Widsell, vice ordförande, Journalistförbundet.

Arrangör: Cision Sverige AB

Läs mer (almedalsveckan.info)