Uppräkning på 2,2 procent för frilansarvoden

Journalistförbundets styrelse har beslutat att rekommendera alla frilansmedlemmar att höja sina arvoden med 2,2 procent från årsskiftet.

I frilanskalkylatorn finns utmärkta möjligheter för både frilansar och uppdragsgivare att beräkna arvodesnivåer för specifika uppdrag.

Kalkylatorn har två uträkningsmodeller. Det går dels att räkna fram vilket arvode du bör begära i en offert med hänsyn till dina omkostnader, dels vad ett bud eller motbud från uppdragsgivaren skulle motsvara i månadslön. Kalkylatorn tar också höjd för exempelvis kostnader för sociala avgifter, pensionssparande, semester, sjukdagar med mera.

Om du går vidare till frilanskalkylatorn förklaras den steg för steg här: www.sjf.se/frilanskalkylatorn

För mer information kontakta:
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, jn@sjf.se, 070-786 84 33
Eva-Maria Kollberg, kanslichef Journalistförbundet, emk@sjf.se, 070-513 00 58

Skapad: 2016-12-20