Journalistförbundet välkomnar regeringens förslag om utökat meddelarskydd

Redan 2013 presenterades en utredning som föreslår meddelarskydd för anställda inom privat vård, skola och omsorg. Idag lade regeringen fram ett förslag som grundar sig på utredningen. Journalistförbundet välkomnar förslaget.

– Det är bra att regeringen äntligen gör verklighet av förslaget. Det här handlar om branscher som redan tidigare varit skattefinansierade och där de anställda förlorade meddelarskyddet i samband med privatiseringar, säger Jonas Nordling, ordförande i Journalistförbundet.

Journalistförbundet ser dagens förslag som ett första steg mot att meddelarskyddet i framtiden kommer gälla även andra områden än vård, skola och omsorg. En utredning om att utöka meddelarskyddet ytterligare pågår och ska presenteras våren 2017.

– Vi vill se ett lagförslag där meddelarskyddet omfattar all verksamhet som finansieras av allmänna medel. Det är viktigt att allmänheten kan få insyn i den verksamhet som bekostas via skattsedeln, säger Jonas Nordling.

Enligt Journalistförbundet borde alla på arbetsmarknaden omfattas av meddelarskydd.

Meddelarskyddet innebär att anställda som omfattas av skyddet kan vända sig till media med uppgifter för publicering och har rätt att vara anonyma. Arbetsgivaren får inte undersöka vem som lämnat uppgifterna och inte heller straffa den anställde.

– Att regeringen lägger fram det här förslaget är ett steg framåt för yttrandefriheten i stort. Som anställd måste du kunna känna dig trygg när du slår larm om brister på din arbetsplats. Det tjänar hela samhället på, säger Stephen Lindholm, ordförande i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp.

Läs regeringens förslag:
Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (regeringen.se) 

Läs Jonas Nordlings krönika om meddelarskydd för alla:
Meddelarskyddet borde gälla alla! (medievarlden.se)

För mer information kontakta:
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33
Stephen Lindholm, ordförande Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, 070-847 86 34
Tove Carlén, jurist Journalistförbundet, 070-267 65 77

Skapad: 2016-09-01