Ledarskribenter mest utsatta för hot

Hot mot journalister fortsätter att ligga på en hög nivå. Cirka 30 procent har hotats och två tredjedelar har fått nedsättande kommentarer under de senaste tolv månaderna. Mest hotade är journalister i kvällspress. Ju mer synlig journalisten är, desto större risk att utsättas för hot.

Journalistpanelen har i samarbete med Journalistförbundet gjort en ny undersökning om hot och trakasserier mot journalister.

Undersökningen visar att över hälften (54 procent) av journalisterna inom kvällspress har blivit hotade. Nära åtta av tio (78 procent) har tagit emot nedsättande kommentarer.

Ju mer profilerad och framträdande en journalist är, desto större risk att bli hotad. Mest utsatta är ledarskribenter där 85 procent har tagit emot hot och kolumnister/krönikörer (54 procent).

De nedsättande kommentarerna handlar mest om den journalistiska kompetensen eller journalistens intelligens/omdöme.

I Journalistpanelens tidigare undersökning från år 2013 svarade 76 procent att de utsatts för nedsättande kommentarer de senaste tolv månaderna. Motsvarande siffra för 2016 är 67 procent.

– Nedgången kan bland annat förklaras med att tidningarna stänger eller modererar sina kommentatorsfält, säger Monica Löfgren Nilsson, vetenskapligt ansvarig för Journalistpanelen. Dessutom undviker tio procent av de som svarat att använda sin byline i vissa artiklar. Det förekom inte 2013.

På grund av hoten och de nedsättande kommentarerna har tre av tio journalister avstått från att bevaka vissa ämnen. Hälften av journalisterna har blivit rädda och 16 procent av de hotade journalsiterna har funderat på att lämna yrket. Det har även påverkat privatlivet i form av att dölja sitt teeldonnummer eller skaffa personskydd (13 procent)

Sammanfattningsvis är konsekvenserna märkbara både på det professionella planet i form av självcensur och åtgärder för att bli mindre nåbar för publiken, och på det privata genom en förändrad livsstil.

– Att våra medlemmar avstår från att skriva eller till och med funderar på att lämna yrket på grund av hot och trakasserier är naturligtvis mycket allvarligt, säger Jonas Nordling, Journalistförbundets ordförande i en kommentar till Journalistpanelens undersökning. Det är ett hot mot demokratin. De rättsvårdande institutioner har ett enormt viktigt uppdrag att stävja detta.

Journalistpanelens undersökning – Hoten och hatet mot journalister (pdf)

Läs Journalistförbundets undersökningar och åtgärder mot hot och trakasserier här:

Hot och hat mot journalister

Har du frågor om undersökningen? Kontakta Tove Carlén, jurist, Journalistförbundet: tc@sjf.se

Fotnot: Journalistpanelen drivs av Institutionen för journalistik, medier och kommunikation i Göteborg (JMG). Undersökningen har gått ut till medlemmar i Journalistförbundet och besvarades av 2241 journalister.

Skapad: 2016-06-03