Ny lag om visselblåsare riskerar att minska öppenheten

Regeringen presenterade idag propositionen Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (prop 2015/16:128). Journalistförbundet välkomnar ett ökat skydd för visselblåsare, men hade hellre sett ett stärkt meddelarskydd.

Journalistförbundet är i grunden positivt till att stärka skyddet för arbetstagare som slår larm.

– Det är inte idén i sig utan sättet det genomförs på som vi är kritiska till. Den nya lagen riskerar att uppfattas som en begränsning av de rättigheter som redan finns idag. Vi hade hellre sett att meddelarskyddet utökades till att gälla även privatanställda, säger Jonas Nordling, ordförande i Journalistförbundet.

Lagförslaget innebär att den som slår larm om ”allvarligare missförhållanden” skyddas mot repressalier från arbetsgivaren och även får rätt till skadestånd. Journalistförbundet har kritiserat förslaget eftersom det är svårt för en enskild att avgöra vad som ska anses utgöra ett allvarligt missförhållande enligt lagens mening. Även Lagrådet har kritiserat detta. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson sa på dagens pressträff att regeringen tagit till sig av Lagrådets synpunkter. Exakt hur det kommer till uttryck i lagen återstår att se. Klart är dock att begreppet allvarliga missförhållanden finns med i regeringens lagförslag. Hur propositionen ser ut i detalj kommer att stå klart när den överlämnas till Riksdagen.

Den nya lagen omfattar även offentliganställda, som redan idag omfattas av meddelarskydd, det vill säga rätt att under vissa förutsättningar lämna uppgifter till media för publicering. Journalistförbundet har under utredningsarbetet med den nya lagen påpekat att den riskerar att minska benägenheten att lämna uppgifter till media eftersom det kan uppfattas som att kriterierna i lagen om visselblåsare måste vara uppfyllda för att en offentliganställd ska få vända sig till media. Detta är en farhåga som även Justitiekanslern framför i sitt remissvar.

Vid sidan om det förslag om visselblåsare som presenterades idag finns ett förslag från en annan utredning som innebär att privatanställda inom offentligt finansierad vård, skola och omsorg bör omfattas av meddelarskydd (SOU 2013:79).

– Vi hoppas att regeringen går vidare även med det förslaget och visar att man menar allvar också när det kommer till meddelarskyddet, säger Stephen Lindholm, ordförande i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp.

Läs pressmeddelandet på regeringen.se:
Regeringen föreslår starkare skydd för visselblåsare

Läs Jonas Nordlings krönika om meddelarskydd för alla:
Meddelarskyddet borde gälla alla!

Journalistförbundets remissvar "Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm" finns här.

För mer information kontakta:
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33
Stephen Lindholm, ordförande Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, 070-847 86 34
Tove Carlén, jurist Journalistförbundet, 070-267 65 77

Skapad: 2016-03-10