Journalistförbundet positivt till insyn i friskolor

− Att fristående skolor föreslås omfattas av offentlighetsprincipen och meddelarfriheten är ett betydelsefullt steg framåt. Det ökar allmänhetens insyn i en viktig verksamhet, säger Stephen Lindholm, ordförande i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp.

Utredningen om offentlighetsprincipen i fristående skolor föreslog 7 oktober att samtliga huvudmän för fristående skolor ska införa offentlighetsprincipen och rätten att meddela och offentliggöra uppgifter till media.

− Det innebär bland annat att fristående skolor måste registrera sina handlingar så att allmänheten kan ta del av verksamheten, säger Stephen Lindholm.

Dessutom föreslår utredningen att det så kallade efterforskningsförbudet ska gälla, vilket innebär att arbetsgivaren för en fristående skola inte får efterforska vem som lämnat uppgifter om verksamheten till media.

− Vi vill se ett lagförslag där meddelarskyddet omfattar all verksamhet som finansieras av allmänna medel. Det är viktigt att allmänheten kan få insyn i den verksamhet som bekostas via skattsedeln, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.

För mer information kontakta:
Stephen Lindholm, ordförande Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, 070-8478634
Pär Trehörning, jurist och ombudsman Journalistförbundet, 070 513 85 29

Skapad: 2015-10-08