Journalistförbundet positivt till ny utredning om öppenhet

Journalistförbundet ställer sig positivt till regeringens utredning om öppenhet i privat vård, omsorg och skola som betalas av det allmänna.
– Det är positivt att regeringen utreder om offentlighetsprincipen ska gälla privat verksamhet inom vård, omsorg och skola som är offentligt finansierad. Journalistförbundet anser dock att utredningen borde omfatta all offentligt finansierad verksamhet. Offentligt finansierad verksamhet ska ha offentlig insyn, oavsett vem som utför verksamheten, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.

För ett år sedan föreslog en annan utredning ett stärkt meddelarskydd för privatanställda inom vård, omsorg och skola som är offentligt finansierad.

– Det var i många stycken ett bra förslag, även om det kunde ha omfattat fler privatanställda vars verksamhet är betald av allmänna medel. Nu väntar vi på att det kommer ett skarpt lagförslag från regeringens sida, förklarar Stephen Lindholm, ordförande för Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp.

Läs förbundets remissyttrande om stärkt meddelarskydd (pdf)

Läs mer här om direktivet till utredning om öppenhet i privat vård, omsorg och skola som betalas av det allmänna (pdf, regeringen.se)

Bakgrund:
Sigurd Heuman, tidigare lagman för Helsingborgs tingsrätt, ska utreda och lämna förslag om hur offentlighetsprincipen i praktiken kan införas i privat utförd offentlig finansierad vård och omsorg samt utbildning inom vissa skol- och utbildningsformer.

För mer information kontakta:
Pär Trehörning, ombudsman Journalistförbundet, pt@sjf.se

Skapad: 2015-09-09