HD försvarar källskyddet!

Högsta Domstolen (HD) har tisdagen den 18 augusti uttalat ett bestämt och viktigt nej till en begäran om att få göra husrannsakan hos medieföretaget Aftonbladet. Tidigare har Solna Tingsrätt och Svea Hovrätt godkänt åklagarens begäran om husrannsakan.

− HD-beslutet är mycket viktigt. Vi har det senaste året sett en tilltagande nonchalans från såväl polis som myndigheter när det gäller källskyddet. Det är därför desto viktigare att HD nu - liksom när man tidigare i år försvarade källskyddet i ett fall med Dagens Nyheter - markerar att redaktioner är, med undantag för extrema situationer, fredade zoner, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet, Jeanette Gustafsdotter, VD för Tidningsutgivarna och Kerstin Neld, VD för Sveriges Tidskrifter i ett gemensamt uttalande.

Källskydd är en grundlagsskyddad rättighet för alla medborgare, som innebär att den som pratar med medier har rätt att vara anonym. Denna rättighet måste polis, åklagare och domstolar respektera.

− Vi har från medieorganisationerna flera gånger krävt en särskild reglering när det gäller tvångsmedelsanvändning mot redaktioner. Vi välkomnar därför HD:s beslut, men konstaterar också en bristande respekt för nuvarande lagstiftning och att källskyddet därför måste förstärkas, säger Per Hultengård, chefsjurist på Tidningsutgivarna.

För mer information kontakta:
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33
Jeanette Gustafsdotter, vd, Tidningsutgivarna, 070-624 45 56
Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter, 070-570 41 08
Per Hultengård, chefsjurist, Tidningsutgivarna, 070-8157529

Skapad: 2015-08-18