Reformera presstödet och inför ett redaktionellt produktionsstöd

Presstödet måste reformeras. Det nuvarande utredningsförslaget var tyvärr förlegat redan när det presenterades. Journalistförbundet har lagt ett förslag till omställningsstöd där redaktionell verksamhet stöttas på ett bättre sätt än dagens system. Det innebär istället ett redaktionellt produktionsstöd som:

- kan sökas av verksamheter med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning som sin primära uppgift, och som är ansluten till det pressetiska systemet

- baseras på mottagarens faktiska utgifter för redaktionell verksamhet, oavsett anlitandeformer

- minskas proportionellt vid vinstuttag, koncernbidrag eller liknade som innebär att ekonomiska resurser styrs bort från redaktionell verksamhet

- uppmuntrar och stöttar nya utgivare

- är neutralt inför kanal- och/eller distributionsform.

Journalistförbundets kongress samlad på Djurö i oktober 2014 uppmanar kulturminister Alice Bah Kuhnke att reformera presstödet och införa ett redaktionellt produktionsstöd. Det skulle ge den fria pressen förbättrade möjligheter att fortsätta tjäna medborgarna och demokratin.

Skapad: 2014-10-22