Hellre utökat meddelarskydd än visselblåsarlag

Journalistförbundet överlämnar 30 oktober sitt remissyttrande angående visselblåsarutredningen.
– Det är bra med ett starkt skydd för arbetstagare som slår larm och på andra sätt vill påtala missförhållanden och oegentligheter. Men vi vill att det grundlagsskyddade meddelarskydd som gäller offentligt anställda ska gälla hela arbetsmarknaden, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.

Utredningen föreslår ett förstärkt skydd för anställda som påtalar missförhållanden på arbetsplatsen. Men huvudregelen är att bristerna i första hand ska påtalas inom företaget.

– Lagförslaget är onödigt krångligt och medför en risk att eventuella missförhållanden stannar inom företaget. Låt de anställda själva avgöra om de vill vända sig till media direkt eller först via sin chef, säger Jonas Nordling.

Journalistförbundet är också kritiskt till att visselblåsarlagen även ska omfatta offentligt anställda.

– Offentligt anställda har redan en grundlagsenlig rätt att vända sig till media utan att först tala med chefen. Förslaget till visselblåsarlag kan på sikt innebära att meddelarskyddet för offentligt anställda urholkas, säger Jonas Nordling.

Läs Journalistförbundets remissyttrande här (pdf)
Läs Jonas Nordlings kolumn ”Meddelarskydd borde gälla alla!” (Medievärlden)

För mer information kontakta:
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33
Pär Trehörning, jurist/ombudsman Journalistförbundet, 070-513 75 29

Skapad: 2014-10-30