Ett steg mot en gemensam medieetisk nämnd

En etisk nämnd för alla medieslag skulle underlätta för allmänheten att anmäla publicistiska övertramp och etiska snedsteg. Branschorganisationen Utgivarna presenterade under MEG13 i Göteborg Nils Funckes utredning om en gemensam medieetisk nämnd. 

− Vi vill se en gemensam medieetisk nämnd och den utredning Nils Funcke skrivit är ett bra underlag för en fortsatt diskussion om utvecklingen av det självreglerande etiska systemet, säger Ove Joanson, ordförande Utgivarna.

− För Journalistförbundet är det viktigt att yrkesetiken finns med i ett gemensamt system för medieetiken. Möjligheten att granska journalister och de arbetsmetoder som används är avgörande för allmänhetens förtroende för journalister och journalistiken, säger Ulrica Widsell, vice ordförande Journalistförbundet och ordförande Yrkesetiska nämnden.

Journalistförbundet lade redan 2005 fram ett förslag på en gemensam medieetisk nämnd. En sådan skulle kunna öka trovärdigheten och förståelsen för journalistik och medieetik bland allmänheten.

− En gemensam nämnd gör det lättare och mycket tydligare att veta vilken instans som behandlar anmälningarna. I dag kan det vara svårt för en anmälare att veta om det är PO, Granskningsnämnden eller Yrkesetiska nämnden som ska behandla ärendet, säger Ulrica Widsell.

Ola Sigvardsson, Allmänhetens pressombudsman (PO), ser gärna att den fortsatta diskussionen om en gemensam medieetisk nämnd tar upp möjligheten pröva både publiceringar och arbetsmetoder.

− Bland de anmälningar PO behandlar finns det ofta kritik mot arbetsmetoder och yrkesetik. Det går inte alltid att separera publiceringen från vilka arbetsmetoder som använts. Vi bör diskutera möjligheten att pröva båda delarna i en ny medieetisk nämnd, säger Ola Sigvardsson.

Läs Nils Funckes rapport Medieetik och självsanering – skiss till en vidgad och stärkt prövning 

Skapad: 2013-03-08