Friande dom i manga-målet

− Det är bra att Högsta Domstolen (HD) i sin friande dom betonar vikten av ”vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet”, som i detta fall går före innehavet av mangateckningar. Det är också intressant att HD lägger stor vikt vid sammanhang och yrkesutövning i sin dom, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet i en kommentar till HD:s dom i mangamålet.

HD förklarar att risken att barn kränks av mangateckningarna är väsentligt mycket mindre jämfört med riktiga avbildningar med sexuellt innehåll. En av de 39 teckningarna skiljer ut sig från de övriga genom barnet på bilden är mer verklighetstrogen än de övriga. I det fallet anses innehavet som försvarligt med tanke på att den tilltalade är expert på japansk kultur, där mangateckningar har en stark förankring, och har arbetat med översättningar av mangaserier i flera år.

Läs domen i sin helhet här.

Skapad: 2012-06-15

Taggar: yttrandefrihet