Information från medlemsregistret denna vecka

Ingen telefontid tisdag-onsdag
Då medlemsregistret är på utbildning 20-21 mars är det ingen telefonmottagning under dessa dagar. Mejla instället ditt ärende till medlemsregistret@sjf.se.

Försening vid distribution av medlemsfaktura för mars månad
På grund av tekniska problem hos vår distributör är mars månads medlemsfaktura försenad. De kommer att distribueras under denna vecka 19-23 mars.
Vi gör vad vi kan för att svara snabbt, men det kan ibland dröja ett par dagar innan vi hinner med.
Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar.