Spärra presskort vid förlust

Om du har förlorat ditt presskort spärrar du det hos kortföretaget Idemia på telefon 0152-266 86.

Vid ny ansökan och det är mer än 6 månaders giltighetstid kvar på kortet vid förlust, medför det en kostnad på 500 kronor till Journalistförbundet. 

Senast ändrad 9 september 2021