Spärra presskort vid förlust

Om du har förlorat ditt presskort spärrar du det hos kortföretaget Oberthur på telefon 0152-266 86.

Vid ny ansökan och det är mer än 6 månaders giltighetstid kvar på kortet vid förlust, medför det en kostnad på 500 kronor till Journalistförbundet. 

Senast ändrad 18 maj 2018