Så ansöker du om nytt presskort

Presskortet är ett medlemskort och utfärdas enbart till medlemmar i Journalistförbundet. 

Alternativ 1: Du besöker någon av våra presskortshandläggare runt om i landet. Se Lista över presskortshandläggare. Vi ber dig kontakta handläggaren per e-post för att komma överens om tid för möte. Presskortshandläggarna gör detta på sin fritid, för att så många medlemmar som möjligt ska kunna få sina presskort.

Alternativ 2: Om du befinner dig i Stockholmsområdet kan du ansöka om och hämta ut ditt presskort på vårt kansli. Se öppettider för presskortsmottagningen på Journalistförbundets kansli här

Medlem ska, vid ansökan och utlämning av presskort, inte ha förfallna fakturor och ny medlem ska ha betalt minst en medlemsavgift. Kortet är en värdehandling och du måste därför ansöka och hämta ut ditt presskort personligen.

Glöm inte foto (se anvisningar) och giltig legitimation när du kommer för att beställa ditt presskort. Är du avflyttad/utlandsboende eller om du har skyddad identitet, medtag personbevis från Skatteverket i samband med presskortsansökan. OBS: Om fotot inte följer anvisningarna finns stor risk att det inte blir godkänt hos säkerhetsföretaget som utfärdar korten, och då måste du komma tillbaka och göra en ny ansökan.

När kortet är klart får du ett meddelande och kan hämta det på samma ställe/hos samma person som du ansökte hos och då måste du legitimera dig igen. Av säkerhetsskäl får vi tyvärr inte skicka kortet till dig eller lämna ut det till någon annan än dig personligen. Fullmakt gäller ej.

Handläggningstiden är normalt två till tre veckor.

Se öppettider för presskortsmottagningen på Journalistförbundets kansli här

Kortet är gratis för medlemmar men om du tappar bort kortet innan det gått ut, kostar det 500 kronor att få ett nytt.

För att ersätta ett ännu giltigt presskort, till exempel efter namnbyte, tas en avgift på 500 kronor.

Senast ändrad 24 maj 2022