Journalistförbundets presskort godkänd id-handling

Journalistförbundets presskort är en svensk SIS-märkt identifikationshandling. Det innebär att den är en godkänd id-handling som kan användas som legitimation. Journalistförbundets presskort utfärdas av Det Norske Veritas (DNV GL).

Särskilt om vissa transportörers kontroller

Företag som transporterar personer till Sverige från Danmark är skyldiga att se till att passagerare har ”en giltig identitetshandling med fotografi”. Det är upp till transportören att avgöra vad som ska anses utgöra en giltig identitetshandling.

Särskilt om gränskontroller

Vid Polisens gränskontroller gäller särskilda regler. Enligt Polisen är förbundets presskort inte en giltig resehandling vid gränskontrollerna. Där krävs istället att personen kan uppvisa körkort, nationellt id-kort eller pass.

Mer information finns att läsa på Polisens webbplats:

Tillfälliga gränskontroller och id-kontroller

Senast ändrad 18 maj 2018