Så påverkar arbetsgivare och kollektivavtal

Om Journalistförbundet antar huvudavtalet så spelar det roll vilket kollektivavtal din arbetsgivare har. De medieföretag som har kollektivavtal med oss kopplas in på det nya huvudavtalet. Om ett företag inte har kollektivavtal så gäller inte huvudavtalet där.

Om Journalistförbundet antar huvudavtalet får det olika konsekvenser beroende på vilket kollektivavtal och vilken arbetsgivare du har. 

Arbetsgivare med kollektivavtal

Huvudavtalets regler ska gälla där Journalistförbundets kollektivavtal finns.

  • Huvudavtalet mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv gäller hos de arbetsgivare som är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Detta innefattar alla arbetsgivare i Medieföretagen, som är Journalistförbundets motpart i våra avtal för dagspress, public service, tidskrifter, kommersiella etermedier och bemanning.
     
  • Journalistförbundet har även ett antal kollektivavtal med företag som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Fremia. PTK har träffat en avsiktsförklaring med Fremia om att ingå ett huvudavtal med motsvarande innehåll som i avtalet med Svenskt Näringsliv. Samma regler som följer av huvudavtalet mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv är alltså tänkta att gälla även på Fremias område.
     
  • I det fall Journalistförbundet har träffat ett så kallat hängavtal (anpassad variant på något av våra stora kollektivavtal) med ett företag kommer huvudavtalets regler också att gälla där, om inget annat överenskommes. I vissa fall gäller speciallösningar, som kan behöva hanteras separat.

Arbetsgivare utan kollektivavtal

Den som arbetar på ett företag utan kollektivavtal kommer med det nya regelverket att kunna använda ett grundläggande omställningsstöd, som tillhandahålls via det statliga Kammarkollegiet.

Andra lösningar inom offentlig sektor

Journalistförbundet kan också ha medlemmar som arbetar inom statlig, kommunal eller regional sektor. I dessa fall gäller andra omställningslösningar, som Journalistförbundet inte är part i.

 

Kontakta Journalistförbundet Rådgivning om du har frågor om vad som kommer att gälla på just din arbetsplats.

Senast ändrad 12 maj 2022