Så berörs den som inte är fast anställd

Om du är exempelvis visstidsanställd, vikarie eller frilans berörs du på olika sätt om Journalistförbundet antar huvudavtalet.

Om Journalistförbundet inte antar det nya huvudavtalet gäller lagens regler, och man kan ta del av det nya lagstadgade omställningsstudiestödet. Dock omfattas då inte medlemmarna av något omställningsavtal, eftersom det gamla upphör att gälla.

Om Journalistförbundet antar det nya huvudavtalet så kommer förbundets medlemmar omfattas av nya regler på olika sätt. Generellt är det så att avtalet gäller förbundets medlemmar som är anställda, oavsett anställningsform, på företag som har kollektivavtal med Journalistförbundet.

En stor skillnad är att möjligheterna till omställning utökas även för dem som inte är fast anställda. Om du är frilans men också varit anställd, så kallad kombinatör, kan även du ta del av detta.

Om Journalistförbundet antar det nya huvudavtalet omfattas alla yrkesverksamma medlemmar av stöd från TRR och ett kompletterande studiestöd:

Vi får fortsatt stöd från Trygghetsrådet TRR 

Vi omfattas fortfarande av ett omställningsavtal. Detta eftersom huvudavtalet har ersatt det tidigare Omställningsavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv på den svenska privata arbetsmarknaden. 

 • Huvudavtalet ger rätt till stöd från Trygghetsrådet TRR i form av bland annat rådgivning och vägledning, studieersättning och ekonomisk ersättning vid arbetslöshet (AGE). Läs mer
   
 • Huvudavtalet ger rätt att under pågående anställning studera för att stärka sin kompetens och sin ställning på arbetsmarknaden.
   
 • Huvudavtalet ger nu även visstidsanställda rätt till stöd. Detta är en nyhet från hur det fungerat tidigare, då enbart tillsvidareanställda omfattades. En visstidsanställd har rätt att vara tjänstledig för att stärka sin kompetens och även rätt till stöd efter att anställningen löpt ut. Läs mer

Vi omfattas av ett kompletterande studiestöd

I det nya huvudavtalet finns ett kompletterande studiestöd. Som en del av Trygghetsöverenskommelsen kan personer som omfattas av det nya huvudavtalet få: 

 • Ett extra studiestöd. Detta utöver det statliga nya Omställningsstudiestödet.
   
 • Omställningsstudiestödets bidragsdel och huvudavtalets kompletterande studiestöd kan tillsammans som mest ge 46 150 kronor per månad (2022 års nivå). 
 • Läs mer om omställningsstudiestödet

Senast ändrad 13 maj 2022