Vem kan bli medlem?

"Den som är anställd eller frilans, med i huvudsak journalistiska arbetsuppgifter, vid svenskt eller i Sverige verksamt massmedium kan vara medlem i Journalistförbundet. Journalistiska arbetsuppgifter har den som självständigt väljer, bedömer eller bearbetar redaktionellt material för massmediers räkning eller har andra med Journalistförbundets yrkesregler förenliga arbetsuppgifter.”
(Ur Journalistförbundets stadgar, §3, mom 1)

Anställd

För dig som är anställd på en redaktion gäller att du måste ha minst fyra veckor kvar av anställningstiden när ansökan kommer in till Journalistförbundet. Om du har en tidsbegränsad anställning är det alltså viktigt att du ansöker om inträde så fort som möjligt. Även den som arbetar som tillfällig vikarie – inhoppare – är välkommen att söka medlemskap om inhoppen är många och ofta återkommande. Redaktionella chefer och arbetsledare kan ansöka om ett särskilt direktmedlemskap i förbundet.

Ansökan för anställda

Frilans

Om du ansöker om inträde som frilans gäller att frilansjournalistik ska vara din huvudsakliga verksamhet. Du ska kunna dokumentera att du arbetat minst en månad som frilansjournalist och att du tjänat minst 9 200 kronor (sammanlagt) på minst två olika uppdrag.

Ansökan för frilansar

Obs! Om du är eller har varit anställd som journalist och redan är medlem i Journalistförbundet, behöver du bara kontakta medlemsregistret för att ändra ditt medlemskap, per telefon 08-613 75 55 eller mejl till medlemsregistret@sjf.se.

Studerande

Om du studerar på en journalistisk grundutbildning på eftergymnasial nivå kan du bli studerandemedlem.

Ansökan för studerande

Senior

Pensionärer som tidigare varit medlemmar i förbundet kan få återinträde som passiva medlemmar.

Ansökan för seniorer

Obs! Om du redan är medlem, behöver du bara kontakta medlemsregistret för att ändra till seniormedlemskap, per telefon 08-613 75 55 eller mejl till medlemsregistret@sjf.se