Vad får jag som medlem?

Det här får du som medlem i Journalistförbundet.

Facklig rådgivning och förhandlingshjälp
Om du får problem med din arbets- eller uppdragsgivare får du rådgivning samt förhandlings- och rättshjälp. Det kan handla om fel­aktig lön, övertidsersättning, schemaändringar, om­organisation, uppsägning eller upphovsrätt. Förbundets ombudsmän, jurister och specialister kan branschen. Frilansar får även stöd i alla företagarfrågor hos Service­bolaget, som ägs av Journalistförbundet.

Här når du förhandlingsjouren

Vara med och påverka
När vi är många är vi starka! Vi organiserar oss tillsammans för att minska otryggheten, förbättra villkoren på arbetsmarknaden och lyfta journalistikens roll i demokratin. Som medlem i Journalistförbundet kan du vara med och bestämma vilka frågor som facket ska prioritera - på just din arbetsplats eller i ditt område. Du kan välja att på olika sätt vara aktiv i en lokal fackklubb, och givetvis även engagera dig i förbundets centrala arbete.

Yrkesfrågorna
Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Yttrandefrihetyrkesetikkällskydd och upphovsrätt – vi är det enda fack­förbund som aktivt driver journalistiska yrkesfrågor.

Kollektivavtal
Journalistförbundets kollektivavtal och frilansavtal sätter ramarna för de villkor, löner och arvoden som gäller i mediebranschen. Avtalen är speciellt utformade för journalistisk verksamhet. Kom ihåg att också exempelvis pension, föräldraledighet, sjukförsäkring och semester regleras i kollektivavtal. Våra förtroendevalda medlemmar arbetar med att förhandla fram lokala förbättringar. 

Rätt presskort
Journalistförbundets medlemmar åtar sig att följa de yrkesetiska reglerna. Det ger hög trovärdighet, och Journalistförbundets presskort accepteras i alla sammanhang. Som medlem kan du också få ett internationellt presskort genom IFJ, International Federation of Journalists.

Inkomstförsäkring
Det ska vara möjligt att leva på sin inkomst, även om man blir arbetslös. Vår inkomstförsäkring kompletterar a-kassan och försäkrar månads­inkomster på upp till 60 000 kronor. Läs mer om försäkringen och räkna ut din ersättning här.

Medlemsförsäkringar
I medlemsavgiften ingår en olycksfallsförsäkring. Du kan också teckna bra tilläggsförsäkringar, som exempelvis hem- eller barnförsäkring. Det finns försäkringspaket särskilt utformade för frilansar. Läs mer om försäkringarna här.

Rätt lön och arvode
Du kan tjäna många tusenlappar på att kolla vilken lön eller vilket arvode just du ska ha. Informationen finns här och lokalt hos klubbarna. Journalist­förbundet är den enda fackliga organisa­tion vars lönestatistik omfattar alla journalist­tjänster. Köpare och säljare av journalistiskt material kan räkna ut rätt arvode med hjälp av verktyget Frilanskalkylatorn. I Arvodesguiden kan frilansmedlemmar jämföra sina arvoden. 

Stipendier
Journalistförbundet delar årligen ut flera miljoner kronor i olika stipendier. Du kan studera språk, gå säkerhetskurs och vidareutbilda dig på olika sätt. Eller åka till Aten på kreativitetsstipendium.

Frilans
Frilansjournalister tjänar mycket på att inte se varandra som konkurrenter, utan snarare som kolleger. Om alla frilansmedlemmar hjälper varandra att upprätthålla bra arbetsvillkor och arvoden skapas en bättre arbets­situation för alla. Därför är det viktigt att många frilansar organiserar sig fackligt. Som frilansmedlem får du via Frilans Riks och din lokala frilansklubb kontakter med frilanskollegor både på hemmaplan och över hela landet. Genom Frilansrekommendationen, Frilanskalkylatorn och Arvodesguiden får frilansar hjälp att ta rätt betalt. Journalistförbundets frilansmedlemmar omfattas från den 1 september 2015 av två frilansavtal. Journalistförbundet hjälper också frilansar vid upphovsrättstvister och arvodestvister. Servicebolaget ger råd och tips om bland annat f-skatt, moms, deklaration, arvoden, försäkringar samt erbjuder många olika kurser. Dessa kurser ingår i serviceavgiften!

Chef i mediebranschen
Som chef kanske du företräder arbetsgivaren gentemot den lokala klubben. Då har du möjlighet att ansöka om ett särskilt direktmedlemskap i Journalistförbundet. Det innebär att du är medlem i förbundet utan att tillhöra den lokala klubben. Om du behöver rådgivning eller förhandlingshjälp företräds du då av någon av förbundets centrala ombudsmän. Ansök om direktmedlemskap genom att skicka ett mejl med ditt namn, personnummer, arbetsgivare och arbetsuppgifter till Eva-Maria Kollberg, emk@sjf.se. Läs mer om att vara chef och medlem här.

Tidningen Journalisten
Medlemstidningen Journalisten med nyheter och reportage från branschen direkt hem i brevlådan 15 veckor om året och varje dag på www.journalisten.se. Fyra gånger om året följer också bilagan Frilansen med.

Ibland kan det bästa sättet att ta ett personligt ansvar vara att göra det tillsammans med andra. Det finns fler än 100 anledningar till att bli medlem i Journalistförbundet!

Ansök om medlemskap i dag!

Ansökan för anställda
Ansökan för frilansar
Ansökan för studenter