Två sorters klubbmedlemskap – I och O

Kongressen 2011 fattade beslut om att Journalistförbundets medlemmar ska kunna tillhöra flera klubbar samtidigt, det vill säga ha en organisatorisk tillhörighet (O-medlemskap) och ett eller flera intressemedlemskap (I-medlemskap). Förändringen trädde i kraft den 1 juli 2012.

Syftet är att öka kontakterna och den fackliga gemenskapen mellan medlemmar som har samma arbetsgivare/uppdragsgivare och att underlätta för den som byter eller blandar olika sätt att arbeta att upprätthålla kontakter med tidigare/blivande kolleger.

Förbundets stadgar säger att alla medlemmar (utom direktmedlemmar) ska tillhöra en klubb – en arbetsplatsklubb (anställda på arbetsplatser där det finns tillräckligt många medlemmar för att bilda egen klubb), en frilansklubb (frilansar, förstås), en allmän klubb (anställda på arbetsplatser som är för små för att kunna bilda egen klubb och arbetslösa medlemmar) eller en seniorklubb (medlemmar som gått i pension).

Det gäller fortfarande, men det är också möjligt att välja att vara intressemedlem i en annan klubb.

Här kan du hitta kontaktuppgifter till alla klubbstyrelser inom Journalistförbundet

Vem kan bli I-medlem – och var?
Du som är anställd i ett bemanningsföretageller ett produktionsbolag är O-medlem i klubben på det företag där du är anställd. Om du är långvarigt uthyrd eller ofta återkommer till en viss arbetsplats (kundföretag) kan du också bli I-medlem i klubben där.

Du som är anställd och frilansar vid sidan av anställningen kan bli I-medlem i frilansklubben där du bor (eller i specialklubben för radio- och tv-frilansar, om det är inom det området du är verksam som frilans).

Om du är frilans och regelbundet och i stor omfattning arbetar för en viss redaktion kan du bli I-medlem i arbetsplatsklubben där.

Om du är frilans och tar ett vikariat eller annan visstidsanställning, blir du O-medlem i arbetsplatsklubben där du är anställd, men kan om du vill också vara I-medlem i din frilansklubb (i stället för att som tidigare helt lämna frilansklubben och övergå till arbetsplatsklubben). När du återgår till att vara frilans blir du förstås O-medlem i frilansklubben igen.

Du som är seniormedlem är O-medlem i en av seniorklubbarna, men kan välja att vara kvar i din” gamla” arbetsplatsklubb/frilansklubb som I-medlem för att upprätthålla kontakterna med tidigare arbetskamrater. 

Hur blir jag I-medlem?
Du som vill bli I-medlem i en klubb, fyller i ansökningsformuläret och skickar det till förbundskansliet, som vidarebefordrar till klubben.

Klubben bekräftar i sin tur till kansliet, för registrering i medlemsregistret, så att du kommer med på listan över klubbens medlemmar och eventuell klubbavgift kan debiteras.

Klubben måste också informera förbundskansliet om man av någon anledning vill avvisa en anmälan om I-medlemskap (men du kan förstås höra av dig till förbundet själv också, om det mot förmodan skulle inträffa). Om en tvist om I-medlemskap skulle uppstå mellan en klubb och en enskild medlem i förbundet, är det förbundsstyrelsen som fattar beslut.

Ansök om i-medlemsskap här

Vad innebär I-medlemskapet?
En I-medlem har rätt att delta i klubbens verksamhet – med de begränsningar som följer av lagstiftningen. En arbetsplatsklubb har ingen laglig rätt, det vill säga kan inte kräva, att få förhandla med arbetsgivaren för den som inte är anställd i företaget (på grund av medbestämmandelagen, som bara gäller dem som är eller har varit anställda).

Klubbens förtroendevalda har ingen laglig rätt att arbeta för icke anställda I-medlemmar på betald arbetstid.

En bemanningsanställd I-medlem har heller ingen ovillkorlig rätt att delta i möten med sin I-klubb på betald arbetstid. Det måste accepteras av både arbetsgivaren (bemanningsföretaget) och kundföretaget. En frilans kan hindras av en uppdragsgivare att delta i möten på en arbetsplats där han/hon inte är anställd.

Dessa frågor måste alltså lösas i samförstånd med berörda arbetsgivare/uppdragsgivare!

Vad kostar det att vara I-medlem?
Det bestämmer den klubb där du blir I-medlem, det är klubbarna själva som fattar beslut om klubbavgiften.

Kan jag vara fackligt aktiv som I-medlem?
Du kan väljas till förtroendeuppdrag, om medlemmarna vill det. Men även här finns det juridiska begränsningar. Förtroendemannalagen gäller bara den som är anställd på arbetsplatsen. En arbetsgivare är alltså inte skyldig att bevilja ledighet och betala lön för fackligt arbete för dig om du inte är anställd i det företaget.

Vad händer med mitt O-medlemskap när jag blir I-medlem?
Ingenting. O-medlemskapet är varje medlems huvudsakliga organisatoriska hemvist och rättigheter och skyldigheter i den klubben påverkas inte. Rösträtten i valet av ombud till kongressen utövas i den valkrets man tillhör som O-medlem.

Har du frågor?
Kontakta Eva-Maria Kollberg på förbundskansliet på 08-613 75 00 eller mejla till kansliet@sjf.se

 

 

Fler frågor och svar för dig som frilansar

För vilka frilansande journalister är dubbelt klubbmedlemskap intressant?

-För dig som regelbundet och i stor omfattning arbetar för en viss redaktion; du kan bli I-medlem i arbetsplatsklubben där.

-För dig som tar ett vikariat eller annan tidsbegränsad anställning och vill behålla kontakten med din frilansklubb. Som anställd tillhör du arbetsplatsklubben där du arbetar, som O-medlem, men du kan alltså få fortsatt stöd från din frilansklubb om i stället blir I-medlem där. (När anställningen upphör blir du O-medlem i frilansklubben igen om du då återvänder till frilansandet.)

-För dig som tillhör en regional frilansklubb, bor nära en annan region/frilansklubb och vill kunna delta i bägge klubbarnas arrangemang.

-För dig som tillhör en regional frilansklubb och dessutom vill vara med i en specialklubb, till exempel radio- och tv-klubben för frilansar.

-För dig som frilansar vid sidan av en anställning, det vill säga tillhör en arbetsplatsklubb som O-medlem, men också vill ha kontakt med andra frilansar.

Kan arbetsplatsklubben förhandla för mig som frilans om jag är I-medlem?
Nej, en arbetsplatsklubb har ingen laglig rätt att kräva att få förhandla med arbetsgivaren för den som inte är anställd i företaget (på grund av medbestämmandelagen, som bara omfattar den som är eller var varit anställd).

Men ett I-medlemskap i arbetsplatsklubben kan ge bättre kontakt med klubben och information om verksamheten i företaget.

Får jag tillgång till Servicebolaget som I-medlem i en frilansklubb?
Nej, inte med automatik. Ansluten till Servicebolaget är den som är frilansmedlem i förbundet och därmed O-medlem i en frilansklubb. Den som är I-medlem kan välja att ansluta sig, men får då betala medlemsavgift också till Servicebolaget.

Om jag är tjänstledig från min anställning för att frilansa – ska jag vara O-medlem i frilansklubben och I-medlem i arbetsplatsklubben?
Nej! Så länge du är anställd är du O-medlem i klubben på arbetsplatsen – det är viktigt eftersom det kan bli aktuellt att förhandla för dig även om du är tjänstledig (till exempel vid omorganisation eller nedskärningar). Men du kan förstås vara I-medlem i frilansklubben.

Ansök om i-medlemskap