PUL

Journalistförbundet använder de personuppgifter som samlas in för administration (medlemsavgifter, presskort med mera), för information till dig om vår verksamhet samt för intern statistik och analys.

Vi lämnar ut uppgifter till samarbetspartners för administration av försäkringar kopplade till medlemskapet och för utbetalning av upphovsrättsersättning. Efter särskilda beslut kan adressuppgifter också lämnas ut för forskningsändamål. För såväl samarbetspartners som forskare gäller särskilda sekretessförbindelser och att inga uppgifter får lämnas vidare eller användas för något annat syfte än det som avtalats.

Du kan själv kontrollera och ändra de flesta av dina uppgifter genom att logga in på www.sjf.se och gå till fliken Medlemskapet.
Du är också välkommen att kontakta oss per e-post till medlemsregistret@sjf.se för att få ett registerutdrag och/eller begära rättelse av felaktiga eller inaktuella uppgifter.