Gå ur Journalistförbundet

Om du vill avsluta ditt medlemskap och gå ur Journalistförbundet behöver ta hänsyn till vad som står i förbundets stadgar och även tänka på vad som händer med de försäkringar som du har genom förbundet. Du behöver också lämna tillbaka ditt presskort. 

Utträdesanmälan förbundet

Själva anmälan om utträde ur Journalistförbundet gör du genom att läsa reglerna för utträde i stadgarna och fylla i formuläret nedan. Utträde kan endast beviljas medlem som har betalt alla sina medlemsavgifter fram till den månad som utträde begärs. Det gäller både avgifter till Journalistförbundet, Servicebolaget och den klubb du varit medlem i.

Anmälan om utträde ur Journalistförbundet

Utträdesanmälan A-kassan

Tänk på att utträde ur Journalisternas a-kassa behöver anmälas särskilt till A-kassan. Lättast gör du det genom att logga in på "Mitt medlemskap" hos dem, och sedan gå vidare under rubriken "Medlemstid". Det går också att mejla anmälan om utträde till medlemakassan@sjf.se. Ange då ditt personnummer

Presskort

Presskortet är ett medlemskort och ska lämnas tillbaka när medlemskapet upphör. Klipp itu kortet och skicka tillbaka till oss på följande adress:

Journalistförbundet
Medlemsregistret
Box 1116
111 81 Stockholm

Försäkringar

Information om vad som händer med dina försäkringar finns här: "Vad händer med dina försäkringar om du går ur förbundet?". Frågor om försäkringarna besvaras av Journalistförbundets försäkringar, 077-551 75 00, journalistforsakringar@sjf.se.