Journalistförbundets inkomstförsäkring

Tanken med försäkringen är att det ska vara möjligt att leva på sin inkomst även vid arbetslöshet. Enbart ersättning från arbetslöshetsförsäkringen innebär att de av Journalistförbundets medlemmar som har en månadsinkomst över a-kassans ersättningstak (för närvarande 25 025 kronor/månad) inte får ett tillräckligt skydd vid arbetslöshet. Inkomstförsäkringen minskar gapet mellan den faktiska lönen och a-kassans ersättning.

Inkomstförsäkringen består av två delar:

- En basförsäkring som ingår i medlemskapet och försäkrar månadsinkomster upp till 60 000 kronor i maximalt 100 ersättningsdagar. Premien är 65 kronor* per månad för de medlemmar som tjänar över 25 025 kronor per månad. För dig som har en inkomst under a-kassetaket, och tidigare varit avgiftsbefriad, är avgiften 15 kronor* per månad.

* Gäller fr o m september 2016. Läs mer här

- En frivillig tilläggsförsäkring som förlänger inkomstförsäkringens ersättningsperiod med upp till 120 dagar. Premien är 65 kronor i månaden. Tilläggsförsäkringen införs den 1 november 2012.

Eventuell ersättning från inkomstförsäkringen är inte skattepliktig och premien för inkomstförsäkringen samt för inkomstförsäkringens tilläggsförsäkring är inte avdragsgill. 

Basförsäkring

Försäkrar månadsinkomster upp till 60 000 kronor i som längst 100 ersättningsdagar. Basförsäkringen ingår som en del i medlemskapet.

För att omfattas av basförsäkringen måste du vara aktiv enkelorganiserad medlem i Journalistförbundet, vara medlem i Journalisternas a-kassa eller i en annan av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) godkänd och registrerad a-kassa. Vid inträdet i försäkringen får du inte ha fyllt 65 år (till och med månaden före den månad du fyller 65 år). Du får inte heller vara uppsagd eller göra anspråk på arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd vid tidpunkten för anslutningen till försäkringen. Försäkringen gäller längst till och med månaden före den månad då du fyller 65 år.

För att få ersättning från basförsäkringen vid arbetslöshet måste du ha varit med i Journalistförbundet och i a-kassan samt i basförsäkringen under en sammanhängande period på 12 månader i direkt anslutning till arbetslösheten. Kvalificeringstiden räknas från den tidpunkt då du uppfyller villkoren för att komma med i försäkringen.

Tilläggsförsäkring

Från 1 januari 2016 utökas antalet ersättningsdagar i tilläggsförsäkringen från 100 till 120 dagar utan att priset höjs. Om du har tilläggsförsäkring och påbörjar en ny ersättningsperiod 1 januari 2016 eller senare kan du få ersättning i totalt upp till 220 dagar.

Med tilläggsförsäkringen, tillsammans med basförsäkringen, kan du därmed få ersättning vid arbetslöshet i totalt upp till 220 ersättningsdagar. Du som är medlem i Journalistförbundet, inte fyllt 64 år och som omfattas av basförsäkringen har rätt att anslutas till tilläggsförsäkringen. Du betalar själv premien för tilläggsförsäkringen.

Anslutning till tilläggsförsäkringen sker genom så kallad reservationsanslutning. Du som, den 1 november 2012, är medlem i Journalistförbundet, omfattas av basförsäkringen och inte har fyllt 64 år ansluts automatiskt till den frivilliga tilläggsförsäkringen från och med det datumet. Du som senare blir medlem ansluts från det datum du blir medlem, under förutsättning att du ansluts till basförsäkringen och inte fyllt 64 år. Du som har en inkomst under 25 025 kronor per månad kan teckna försäkringen i avseendet att tjäna in försäkringens kvalificeringstid. På så vis kan rätten till ersättning från tilläggsförsäkringen tidigareläggas i det fall inkomsten därefter genom en höjning överstiger 25 025 kronor.

Under dina tre första försäkringsmånader är tilläggsförsäkringen premiefri. Om du därefter vill behålla den får du själv betala premien som är 65 kronor per månad.

Om du inte vill omfattas av den nya frivilliga tilläggsförsäkringen (ytterligare 120 ersättningsdagar) ber vi dig meddela oss det genom att maila journalistforsakringar@sjf.se eller ringa till Journalistförbundets försäkringar, tel 077-551 75 00. Då avslutas din tilläggsförsäkring och du får inte någon premieavisering efter den premiefria tiden. Om du av någon anledning inte meddelar oss kan du istället helt bortse från den premieavisering (med inbetalningskort) och påminnelsen som du då kommer att få hem i brevlådan. Om du inte betalar efter påminnelsen kommer din försäkring därefter att upphöra.

Vem bör tacka nej?

Om du är uppsagd eller gör anspråk på arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd uppmanar vi dig att tacka nej till tilläggsförsäkringen. Detta bör du göra eftersom du måste ha omfattats av tilläggsförsäkringen de senaste 12 månaderna före den dag du blivit arbetslös, utan att under den tiden ha gjort anspråk på arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd, för att ha rätt till ersättning från tilläggsförsäkringen.

Om du är uppsagd eller gör anspråk på arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd bör du meddela Journalistförbundets försäkringar detta snarast, se kontaktuppgifterna nedan.

När du är åter i arbete kan du ansöka om tilläggsförsäkringen på ansökningsblanketten som finns på www.bliwa.se/sjf.

Om du inte är medlem i en a-kassa kan du heller inte få ersättning från försäkringen, och du bör därför tacka nej till tilläggsförsäkringen, eller snarast gå med i en a-kassa.

Om du ångrar dig

Om du valt att avböja tilläggsförsäkringen under reservationstiden kan du ansöka om försäkringen igen vid ett senare tillfälle, om du skulle ångra dig. Du beviljas försäkring under förutsättning att du omfattas av basförsäkringen, inte fyllt 64 år och att du inte är uppsagd eller gör anspråk på arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd vid tidpunkten för ansökan.

Försäkringsgivare är Bliwa Skadeförsäkring AB. Läs mer om inkomstförsäkringen.

Har du frågor?
Kontakta oss på 077-551 75 00 eller journalistforsakringar@sjf.se så hjälper vi dig.