Förmånliga försäkringar

Journalistförbundet skyddar dig! Som medlem har du möjlighet att teckna allt från hemförsäkring till företagsförsäkringar och sparande till förmånliga priser och villkor. I ditt medlemskap ingår en olycksfallsförsäkring och en inkomstförsäkring. Här hittar du alla Journalistförbundets medlemsförsäkringar på ett och samma ställe.

Skillnader mellan Bliwa och If
Den 1 januari 2016 bytte Journalistförbundet försäkringsgivare från If till Bliwa. Det finns ett par skillnader mellan dessa båda försäkringsgivare som gäller Diagnosförsäkringen och Barnförsäkringen. Vi har sammanställt skillnaderna mellan dessa båda försäkringsgivares erbjudande här. Två av försäkringarna – Diagnosförsäkring och Barnförsäkring – har i och med bytet till Bliwa fått ett ändrat erbjudande.

Diagnosförsäkring
Ersättningen från diagnosförsäkringen reduceras inte längre vid stigande ålder i Bliwas erbjudande. Detta ger högre utbetalning i högre åldrar i de fall diagnosförsäkringen aktiveras. Denna förändring innebär att premien har höjts i Bliwas erbjudande jämfört med Ifs tidigare erbjudande. Läs vår grundliga sammanställning av villkoren för den nya Diagnosförsäkringen här.

Läs If till Bliwa – frågor och svar

Har du frågor om dina försäkringar? Kontakta:

Journalistförbundets försäkringar
077-551 75 00, telefontid: 8.30 – 17.00 helgfria vardagar
E-post: journalistforsakringar@sjf.se

Bliwa
08-696 22 80, telefontid: 8.30 – 16.00 helgfria vardagar
E-post: kund@bliwa.se

Försäkringar som ingår i medlemskapet:

- Olycksfallsförsäkring
- Inkomstförsäkring (består av basförsäkring och tilläggsförsäkring, basförsäkringen ingår i medlemskapet).

Personförsäkringar
- Livförsäkring
- Olycksfallsförsäkring – tilläggsförsäkring  
- Inkomstförsäkring – tilläggsförsäkring
- Sjukförsäkring
- Sjuk- och olycksfallsförsäkring
- Sjukkapital
- Diagnosförsäkring
- Barnförsäkring
- Seniorförsäkring 

Sparande
- Kapitalförsäkring
- Pensionsförsäkring 

Övriga försäkringar
- Hemförsäkring
- Studenterbjudande – hemförsäkring
- Kameraförsäkring
- Tjänstereseförsäkring
- Företagsförsäkring

Försäkringar för frilansar
Frilansjournalister har inte samma skydd i arbetet som anställda journalister. Som frilansjournalist måste du ordna med ditt sparande och försäkringsskydd själv. Läs mer på Servicebolagets webbplats om vilka försäkringar en frilans kan behöva.

Erbjudande för nya medlemmar
För dig som är ny medlem så får du följande tre försäkringar premiefritt under tre månader. Du får dem utan att behöva fylla i en hälsodeklaration, det räcker att du är fullt arbetsför.

- Livförsäkring (10 prisbasbelopp)
- Sjukförsäkring (1 500 kronor)
- Diagnosförsäkring (50 000 kr)

Efter periodens slut kommer du erbjudas att förlänga försäkringarna. De löper smidigt vidare genom att du betalar fakturan som du får med erbjudandet. (Om du inte vill fortsätta med försäkringarna upphör de helt enkelt i och med att du inte betalar efter de tre gratismånaderna.) Under perioden kan du även teckna andra gruppförsäkringar som är premiefria under de tre första månaderna från det att du blivit medlem.

Har du frågor?
Kontakta oss på 077-551 75 00 eller journalistforsakringar@sjf.se så hjälper vi dig.