Utvecklingsavtalet

UVA är ett medbestämmande- och samarbetsavtal, som gäller på hela arbetsmarknaden. Det innehåller viktiga regler om inflytande, klubbmöten på arbetstid och anlitande av arbetstagarkonsult.

De viktigaste paragraferna i UVA är:

Inflytande vid utveckling av arbetsorganisationen  § 3

Klubben och arbetsivaren ska samråda kring utvecklingen av företagets organisation. Enskild anställd har rätt att medverka vid utformningen av den egna arbetssituationen. Hela §3 handlar om att enskild anställd, klubb och arbetsgivare ska samarbeta för att öka företagets och de anställdas kompetens för att trygga företagets framtid.

Paragrafen kan också användas när klubben och arbetsgivaren diskuterar åtgärder i det partsammansatta lokala kompetensutvecklingsrådet som ska bildas enligt  i § 14.2 (sid 130) förbundets kollektivavtal.

Alternativa inflytandeforemr till MBL, §8

UVA ger möjlighet till att påverka arbetsivarens beslut genom en så kallad linjeförhandling. Det ersätter MBL §11.

Facklig information på betald tid §10
Facklig medlem har rätt att delta att i fackliga möten på arbetsplatsen i frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren på betald arbetstid, dock högst fem timmar per medlem och år.

Koncerner och företag med flera driftsenheter § 11
Rätt till fackligt kontaktarbete i koncerner och företag med flera driftsenheter, samt rätt att bedriva koncerngemensamma MBL-förhandlingar (§ 11) på arbetsgivarens bekostnad. Överenskommelse måste dock träffas om de närmare formerna för detta arbete. Ta gärna kontakt med förhandlingsjouren så hjälper vi dig att finna ett bra sätt att arbeta fackligt i koncerner.

Arbetstagarkonsult §12
Klubben kan komma överens med arbetsgivaren om att på arbetsgivarens bekostnad  anlita arbetstagarkonsult om arbetsgivaren vill genomföra förändringar som har väsentlig betydelse för företagets ekonomi och de anställdas sysselsättning. Syftet med detta är att ge de lokala klubbarna hjälp med att analysera och ta ställning till de frågor förändringen aktualiserar. Ta gärna kontakt med förhandlingsjouren om klubben funderar på att anlita en löntagarkonsult.