Sjukdom

Blir du sjuk eller skadad så att din arbetsförmåga minskar har du rätt till sjukpenning. Den betalas ut av försäkringskassan, som även har rätt att överpröva din läkares beslut om sjukskrivning.

Försäkringskassans bedömer din rätt till sjukpenning. Denna bedömning sker i tre steg och med olika krav på den sjukskrivne beroende på hur många dagars sjukpenning man erhållit. 

• Under de första 90 dagarna av en sjukskrivning har man rätt till sjukpenning om man inte kan utföra sitt vanliga arbete hos arbetsgivaren.

• Efter 90 dagar kan man endast få sjukpenning om det inte finns något arbete hos arbetsgivaren som den anställde kan utföra.

• Efter 180 dagar kan man endast få sjukpenning om det inte finns något arbete på den reguljära arbetsmarknaden som den sjukskrivne kan utföra.

Läs mer om detta på www.forsakringskassan.se

De nya sjukreglerna har inte inneburit någon ändring av reglerna i lagen om anställningsskydd, men om det inte finns något arbete hos arbetsgivaren som den sjukskrivne kan utföra efter rehabilitering och eventuell omplacering till andra arbetsuppgifter så finns det en risk för uppsägning.

För att få behålla sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) hos försäkringskassan och inte riskera att bli nollklassad måste man återgå i arbete hos arbetsgivaren, eller i det fall man inte har någon anställning, anmäla sig till arbetsförmedlingen första dagen som man inte längre är berättigad till sjukpenning från försäkringskassan.