Pension

Här läser du mer om din pension. Allmän, privat och tjänstepension.

Du kan tjäna in pension från tre håll: 
• Allmän pension – Lagstadgad pension som alla får.
• Kollektivavtalad pension - Om din arbetsgivare har kollektivavtal.
• Privat pensionssparande – Om du sparar privat.
Pengarna läggs ihop och blir din totala pension. Nästan direkt när du börjar arbeta börjar du också tjäna in till din allmänna pension. Ju fler år du arbetar och ju högre lön du har desto högre allmän pension får du.


Inkomsttak och lägsta nivå

Men det finns ett tak och en lägsta nivå. Tjänar du över drygt 38 000 i månaden (gäller år 2013, 7,5 inkomstbasbelopp/år + avdrag för allmän pensionsavgift) får du inte högre pension för det. Och du måste ha en årsinkomst på minst 18 612 kronor för att det ska räknas som pensionsgrundande inkomst (0,423 x 1 prisbasbelopp). När du nått dit tjänar du in pension från första kronan!

Fyra former av allmän pension
Den allmänna pensionen kan betalas ut i form av inkomstpension, premiepension, garantipension och tilläggspension.

Du som arbetar tjänar in till inkomstpension och premiepension. Premiepensionen kan du spara i fonder. Garantipension är för dig som saknar eller har låg inkomst. Är du född 1954 eller tidigare utgår även en tilläggspension.

När det är dags betalas pensionen ut av Försäkringskassan.

Inkomstpension
Inkomstpensionen är 16 procent av din pensionsgrundande inkomst och betalas av din arbetsgivare genom avgifter och av dig själv genom egenavgifter. Detta dras på din lön tillsammans med skatten.

Premiepension
Premiepensionen är 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst. Pengarna sätts in på ett individuellt premiepensionskonto hos Pensionsmyndigheten. Du väljer själv var pengarna placeras bland de fonder som är registrerade hos Pensionsmyndigheten.

Garantipension
Om du inte har tjänat ihop till någon eller har en mycket låg allmän pension kan du få garantipension.

Tilläggspensoin
Är du född 1938 till 1953 kommer du även att få tilläggspension. Den är en sammanslagning av ATP och folkpension från det gamla pensionssystemet. Hur stor del tilläggspension du får beror på när du är född.

Är du född 1937 eller tidigare består din allmänna pension av tilläggspension och eventuellt garantipension.

Det orange kuvertet
Varje år skickar Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan ut ett orange kuvert som innehåller uppgift om hur mycket du hittills tjänat in till din allmänna pension och om ditt fondinnehav hos Pensionsmyndigheten .

Vilken är ansvarig myndighet?
Ansvarig myndighet är Pensionsmyndigheten, Pensionsmyndigheten , som också årligen skickar ut personliga pensionsprognoser till samtliga yrkesverksamma.