Omställningen

De senaste åren har många journalister förlorat sitt jobb i nedskärningar och omorganisationer. Vad händer med de som blir uppsagda och hur bra fungerar det stöd som erbjuds via omställningsavtalen?

Om detta handlar Kent Wernes rapport "Omställningen", den femte rapporten i Journalistförbundets serie om otryggheten i mediebranschen.

Läs Kent Wernes rapport "Omställningen – Otryggheten i mediebranschen #5" (pdf)

Se seminariet från den 23 maj 2017 där "Omställningen" presenterades:

Medverkande: Kent Werne, författare och journalist, Carina Lindfelt, avdelningschef Arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv, Kristina Rådkvist, kanslichef PTK, Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet. Moderator: Petteri Karttunen, reporter SVT och styrelseledamot i Journalistförbundet

Läs övriga rapporter i Journalistförbundets serie om otryggheten i mediebranschen: www.sjf.se/otryggimedia

För mer information kontakta Journalistförbundets arbetsgrupp:

Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, jn@sjf.se
Katarina Dahlskog, förbundsjurist Journalistförbundet, kd@sjf.se
Kent Werne, utredare, kentwerne@gmail.com