Otryggheten i mediebranschen

Den 7 februari 2018 släpptes "Tryggare journalistjobb", den sjätte och sista rapporten i Journalistförbundets serie om otryggheten i mediebranschen.

En stor del av rapporten handlar om framtiden. Hur kan otryggheten i mediebranschen minska? Vad kan facket göra för att värna medlemmarnas intressen i tider av försämrade förutsättningar? Hur kan Journalistförbundet verka för bättre villkor?

I de tidigare rapporterna har en rad rekommendationer lagts fram. I "Tryggare journalistjobb" lägger Kent Werne, författare till rapporterna, fram ett reviderat urval.

Läs Kent Wernes rapport "Tryggare journalistjobb – Otryggheten i mediebranschen #6" (pdf)

Se film om "Tryggare journalistjobb" där Kent Werne redogör angående otryggheten i mediebranschen och presenterar rekommendationer inför framtiden. Ledamöter i förbundsstyrelsen kommenterar även de fem tidigare rapporterna.

Medverkande: Kent Werne, författare och journalist. Från förbundsstyrelsen: Anna Flytström, Natacha López, Ulrika Hyllert, Marie Blomgren och Eddie Pröckl. Intervjuade av Petteri Flanagan Karttunen.

De tidigare rapporterna hittar du här:
"Köparens marknad – läs rapport #1 och se seminariet
"Frihetens pris – läs rapport #2 och se seminariet
"Outsourcad journalistik – läs rapport #3 och se seminariet
"Journalistfabriken" – läs rapport #4 och se seminariet
"Omställningen" – läs rapport #5 och se seminariet

Hjälp till att minska otryggheten i mediebranschen
Journalistförbundet vill ta fram konkreta förslag till åtgärder som ska minska otryggheten för journalister. Du kan själv vara med och påverka vilka problemområden och ämnen som Journalistförbundet ska undersöka. Är det de interna bemanningsföretagen? De nya produktionsbolagen utan kollektivavtal? Eller kanske frilansjournalisters arvodesnivåer? Lagen om anställningsskydd?

Så här kan du bidra:

Twittra med hashtaggarna #otryggimedia och #otryggajobb
 

För mer information kontakta arbetsgruppen:
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, jn@sjf.se
Katarina Dahlskog, förbundsjurist Journalistförbundet, kd@sjf.se
Kent Werne, utredare, kentwerne@gmail.com


Nyheter om otryggheten i mediebranschen

180411 Kongress 2018: Se utredaren Kent Werne berätta om sina förslag för att bekämpa otryggheten i mediebranschen
180213 Han tar över Frilans Riks
(journalisten.se)
180207 "Branschens omvandling har skapat en köparens marknad"
(medievarlden.se)
180207 Tolv nycklar för tryggare journalistjobb
(journalisten.se)
180207 Tryggare journalistjobb – sista rapporten om otryggheten i mediebranschen

171031 Sexuella trakasserier utbrett problem i tv-branschen
(lag-avtal.se)
171031 Granskning: Gratisarbete och trakasserier i TV-branshen
(dagensarena.se)
171031 Tv-underhållningens pris: gratisarbete, trakasserier och utbrändhet
(dn.se)
171026 Tv-branschen kallar till stort krismöte
(dn.se)
170619 Få uppsagda journalister får nytt fast jobb
(sverigesradio.se)
170614 Kent Werne: "Det måste bli lättare att byta yrke"
(journalisten.se)
170523 Krisande journalistkår behöver bättre omställning
 (arbetsvarlden.se)
170523 Parterna vill ha ett nytt omställningsavtal
(journalisten.se)
170523 Journalistpodden #126: Omställningen

170523 Kent Werne: Omställningsavtalen måste omförhandlas
(medievarlden.se)
170523 Sex av tio uppsagda gick till andra sektorer
(journalisten.se)
170511 Seminarium 23 maj: Omställningen

161206 Kent Werne: En ohållbar situation
(medievarlden.se)
161206 Det utbildas för många journalister (medievarlden.se)
161206 Journalistpodden #101: Journalistfabriken

161206 Journalistfabriken – otryggheten i mediebranschen #4
161206 1 000 nya journalister varje år (journalisten.se)
161206 "Mediebranschen har imploderat"
(arbetsvarlden.se)
161128 Seminarium 6 december: Journalistfabriken

160609 F-skatt utmanar den svenska modellen (magasinping.se)
160527 "Strix byter personal som man byter sockor" (journalisten.se)
160511 Journalistpodden #79: Outsourcad journalistik
160511 Få fast anställda på produktionsbolag (journalisten.se)
160511 Outsourcad journalistik – Otryggheten i mediebranschen #3
160427 Seminarium 11 maj: Outsourcad journalistik
151202 P3 Dokumentär görs av lågavlönade (journalisten.se)
151127 Journalistpodden #68: Frihetens pris – otrygghet för frilansjournalister
151111 Dumpningen en risk (journalisten.se)
151111 Frilansjournalister upplever stor otrygghet (sverigesradio.se)
151109 "Frilansarna behöver kollektiva avtal" (journalisten.se)
151106 Därför suger mediebranschen på alla sätt (svd.se)
151106 Larm: frilansars arvoden på socialbidragsnivåer (SVT/Kulturnyheterna) 
151106 Socialbidragsnivåer på arvoden hotar frilansjournalistiken
151106 Frilansuppror mot usla arvoden (resume.se)
151106 "Miniminivå riskerar att bli tak" (journalisten.se)
151105 Mediebranschen allt mer otrygg för frilansar (medievarlden.se)
151105 Tuffare arbetsmarknad för frilansar (dagensmedia.se)
151105 Frihetens pris – ökad otrygghet för frilansjournalister
151105 "Tillsätt en frilansombudsman" (journalisten.se)
151027 Se presentation om rapporten "Frihetens pris – Otryggheten i mediebranschen #2"
151021 Tuff verklighet för många frilansar (Journalisten)
151020 Seminarium 5 november: Frihetens pris
150622 Journalistpodden #55: Otrygga journalister på köparens marknad
150612 Per Wirtén: Svårt att tro på journalistiken (Expressen)
150611 Otryggheten ökar i mediebranschen (Dagens Arena)
150611 Otrygga journalister på köparens marknad
150611 Kent Werne: Den prekära journalistiken (HD)
150602 Seminarium 11 juni: Otryggheten i mediebranschen
150520 Ledare: Media, Hemingway och demokratin (Arbetarbladet)
150520 Journalistförbundet startar långsiktigt arbete för att minska otryggheten
 
 
Foto: Lena Koller

Taggar: otrygga jobb

Arbetsgrupp #otryggimedia

Kent Werne är frilansjournalist och författare med fokus på samhällsreportage och granskande artiklar. Han har publicerats i bland annat Dagens ETC, Helsingborgs Dagblad och Aftonbladet Kultur. Hans senaste bok "Ofärdsland – livet längs arbetslinjen" handlar om den växande otryggheten och utsattheten.

Katarina Dahlskog är förbundsjurist på Journalistförbundet sedan 2009. Specialiserad på arbetsrätt och förbundets expert på rättsområdet. Katarina har examen från juristprogrammet på Stockholms Universitet.

Jonas Nordling är ordförande för Journalistförbundet sedan 2011. Han är också styrelseordförande för tidningen Journalisten, kolumnist i Medievärlden, en av tre ordförande i biståndsorganisationen Union to Union och styrelseledamot i PTK och TCO. Jonas har tidigare arbetat på bland annat SVT och Vår bostad.