Avtalsrörelsen

Journalistförbundet och Medieföretagen undertecknade under sommaren 2017 nya treåriga kollektivavtal på avtalsområdena Public service, Tidskrifter, Etermedier, Dagspress och Bemanning.

Kollektivavtalen är vårt viktigaste fackliga verktyg för att förbättra villkoren och öka inflytandet över vårt arbete. De sätter ramarna för arbetstiden, anställningsformerna, lönesättningen och mycket mer.

Här kommer du att hitta alla nyheter om Avtal17:

Nyheter om Avtal17

Du hittar de befintliga kollektivavtalen – inom Dagspress, Public service, Tidskrift, Etermedier och Bemanning – här.