Avtalsrörelsen

Knappt har avtalsrörelsen 2016 avslutats förrän vi börjar förbereda oss inför avtalsrörelsen 2017. Under våren ska Journalistförbundets kollektivavtal med Medieföretagen omförhandlas.

Kollektivavtalen är vårt viktigaste fackliga verktyg för att förbättra villkoren och öka inflytandet över vårt arbete. De sätter ramarna för arbetstiden, anställningsformerna, lönesättningen och mycket mer.

Journalistförbundet och Medieföretagen förhandlade under våren 2016 fram fem nya kollektivavtal – inom Dagspress, Public Service, Tidskrift, Etermedier och Bemanning. Dessa gäller från 1 april 2016 till och med 31 mars 2017. Du hittar dem här.

Här kommer du att hitta alla nyheter om Avtal17:

Nyheter om Avtal17

Här hittar du alla nyheter från avtalsrörelsen 2016:

Nyheter från avtalsrörelsen 2016