Avtalsrörelsen

Journalistförbundet och Medieföretagen undertecknade den 20 juni 2017 nya kollektivavtal på avtalsområdena Public service, Tidskrifter och Etermedier. Förhandlingarna fortsätter på Dagspress och Bemanning.

Kollektivavtalen är vårt viktigaste fackliga verktyg för att förbättra villkoren och öka inflytandet över vårt arbete. De sätter ramarna för arbetstiden, anställningsformerna, lönesättningen och mycket mer.

Här kommer du att hitta alla nyheter om Avtal17:

Nyheter om Avtal17

Här hittar du alla nyheter från avtalsrörelsen 2016:

Nyheter från avtalsrörelsen 2016

Du hittar de befintliga kollektivavtalen – inom Dagspress, Public service, Tidskrift, Etermedier och Bemanning – här.